Komissio on julkaissut tulevan puiteohjelman tiedepohjaisten missioiden kriteeristön

Euroopan komissio julkisti 22.2. ”Mission-oriented Reserach & Innovation in the Europan Union” raportin, jossa on listattu viiden kohdan kriteeristö, jonka pohjalta tullaan valitsemaan ja
määrittelemään yhdeksännen puiteohjelman missioita. Raportin on laatinut innovaatiotaloustieteilijä Mariana Mazzucato, jolle komissio on ulkoistanut missiolähtöisen ajattelumallin strategisten suositusten laatimisen. Lue lisää.