Konferenssi raaka-aineita koskevasta eurooppalaisesta innovaatiokumppanuudesta ja Horisontti 2020:n raaka-aine -aiheinen partnerinhakutapahtuma

Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston (DG ENTR) raaka-aineiden, metallien, mineraalien ja metsäpohjaisen teollisuuden alaosasto järjestää konferenssin raaka-aineita koskevasta innovaatiokumppanuudesta (EIP on Raw Materials) 13.1.2015 Brysselissä. Konferenssin tarkoituksena on antaa kattava kuva kehityksestä EIP:hen liittyvillä aloilla, raaka-aineisiin liittyvistä alueellisista lähestymistavoista sekä käytännön esimerkkejä kumppanuuteen liittyvistä “raaka-aine sitoumuksista”. Raaka-aineita koskeviin sitoumuksiin on sitoutunut yli 800 yritystä, julkista virastoa, tutkimuslaitosta ja muita sidosryhmiä ympäri Eurooppaa. EIP:n kumppanit ovat sitoutuneet edistämään innovaatioita Euroopan raaka-aineiden arvoketjuissa ja noudattamaan strategiseen täytäntöönpanosuunnitelmaan (SIP) kirjattuja toimia. Tilaisuuden tavoitteena on tarjota myös mahdollisuus verkostoitumiseen.

Seuraavana päivänä (14.1.2015) järjestään Horisontti 2020:n liittyvä raaka-aine -aiheinen partnerinhakutapahtuma. Tilaisuudessa osallistujilla on mahdollisuus tavata potentiaalisia kumppaneita tulevia projekteja varten ja saada tietoa rahoitusmahdollisuuksista Horisontti 2020:n puitteissa.