Nyt on mahdollisuus vaikuttaa Digitaalinen Eurooppa -ohjelman strategisiin suuntaviivoihin vuosille 2021-2022 – osallistu Euroopan komission julkiseen kuulemiseen

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen Digitaalinen Eurooppa -ohjelman strategisista suuntaviivoista vuosille 2021-2022. Digitaalinen Eurooppa -ohjelman on määrä vahvistaa Euroopan unionin digitalisoitumiskehitystä viidellä avainsektorilla seuraavan monivuotisen rahoituskauden (2021-2027) aikana.

Euroopan komission ehdotuksessa Digitaalinen Eurooppa -ohjelmalle on varattu 9,2 miljardin euron budjettiosuus ja ohjelmalle on määritetty seuraavat viisi investointipainopistettä: suurteholaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus, edistyneet digitaaliset taidot, sekä digitaalisten teknologioiden mahdollisimman laajan käyttöönoton tukeminen yhteiskunnan eri osa-alueilla. Lisäksi ohjelmalla tuetaan digitaalisia innovointikeskittymiä, joiden tehtävänä on tarjota teknologista asiantuntemusta ja testaus- ja kokeilupalveluja digitalisointihankkeiden arviointiin. Ohjelman päämääränä on rakentaa maantieteellisesti kattava digitaalisten innovointikeskittymien eurooppalainen verkosto, jotta  digitalisointikehitystä tukevat keskeiset valmiudet  leviäisivät mahdollisimman kattavasti eri yhteiskunnallisten ja teollisten toimijoiden käyttöön Euroopassa.

Euroopan komissio kerää nyt eurooppalaisilta sidosryhmiltä palautetta Digitaalinen Eurooppa -ohjelman strategisten prioriteettien määrittelemiseksi vuosille 2021-2022. Julkinen kuuleminen on avoinna 25.10.2019 saakka. Kyselyyn vastaamalla pääset vaikuttamaan Digitaalinen Eurooppa -ohjelman strategisiin suuntauksiin, jotka määrittelevät ohjelman alaisten työohjelmien ja konkreettisten rahoitushakujen sisältöjä vuosina 2021-2022. Voit tutustua myös Euroopan komission alustaviin hahmotelmiin Digitaalinen Eurooppa -ohjelman työohjelmien strategisista painotuksista ja sisällöistä täältä.