Nyt on tilaisuutesi vaikuttaa EU:n tutkimus- ja innovointitoiminnan painopisteisiin! – Julkinen kuuleminen on avoinna Horisontti Eurooppa -puiteohjelman strategiseen ohjelmasuunnitteluun!

Nyt on tilaisuutesi vaikuttaa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin suuntaviivoihin tulevalla ohjelmakaudella! Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen, jonka tavoitteena on kerätä ruohonjuuritason toimijoiden näkemyksiä EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horizon Europe -puiteohjelman strategiseen ohjelmasuunnitteluun.

Euroopan komissio on laatinut johdatuspaperin, johon perehtyminen on suositeltavaa ennen kyselyyn vastaamista. Johdatuspaperissa syvennytään EU:n tulevan tutkimuksen ja innovoinnin Horizon Europe -puiteohjelman strategisiin päämäärin, tutkimuksen vaikuttavuuden maksimoinnin tavoitteeseen sekä uusiin kumppanuuksiin ja tutkimus- ja innovaatiomissioihin keinoina strategisten päämäärien saavuttamiseksi.

Johdatuspaperissa eritellään myös yksityiskohtaisesti ja järjestelmällisesti EU:n tutkimus- ja innovointitoimintaa ohjaavia strategisia suuntaviivoja Horizon Europe -ohjelman toisen pilarin “Globaalit haasteet ja Euroopan teollinen kilpailukyky” alaisissa temaattisissa klustereissa.

Klustereiden aiheina ovat:

  • terveys,
  • kulttuuri, luovuus ja osallistava yhteiskunta,
  • yhteiskunnallinen turvallisuus,
  • digitaalisuus, teollisuus ja avaruus,
  • ilmasto ja energia sekä liikkuvuus sekä
  • biotalous, ruoka, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö

Euroopan komissio tarjoaa julkisella kuulemisella eurooppalaisille sidosryhmille mahdollisuuden vaikuttaa EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan strategiseen ohjelmasuunnitteluun. Eri eurooppalaiset sidosryhmät osallistava yhteistoiminnallinen suunnitteluprosessi jatkuu Brysselissä syksyllä.

EU:n tutkimus- ja innovointitoiminnan strategista kehitystä käsitellään European Research and Innovation Days -tilaisuudessa 24.-26.9.2019 Brysselissä. Tilaisuus on erinomainen vuoropuhelulle ja verkostoitumiselle eurooppalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen edustajien sekä Euroopan komission edustajien välille. European Research and Innovation Days -tilaisuuden  ohjelmaluonnos on saatavilla täältä. Tilaisuuteen otetaan edelleen vastaan ilmoittautumisia odotuslistalle ja rekisteröintilomake on saatavilla täältä.