Osallistu ja vaikuta: Julkinen kuuleminen rajat ylittävästi toimivien yritysten palvelupassista

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen palvelupassista, jonka tavoitteena on vähentää rajat ylittävästi toimivien yritysten hallinnollista taakkaa luomalla sähköinen järjestelmä, jonne palveluntarjoajilta vaadittavat dokumentit kootaan eri jäsenmaiden viranomaisten saataville. Palvelupassin tarkoitus on näin tarjota oikeudellista varmuutta sekä selvyyttä säännöistä, joita yritysten tulee noudattaa toimiessaan toisessa EU-jäsenmaassa. Palvelupassin myötä yrityksen tarvitsisi asioida käytännössä vain kotimaansa viranomaisten kanssa ennen toiminnan aloittamista toisessa jäsenmaassa.

Julkisen kuulemisen tarkoitus on konsultoida palvelupassin käyttöönottoa sekä siihen liittyviä haasteita. Erityisesti tarkoitus on nostaa esiin sääntelyyn liittyviä esteitä rakennus- ja yrityspalvelualan sektoreilla sekä vakuutusalalla. Kuulemisella pyritään kokoamaan sidosryhmien näkemyksiä näiden esteiden vaikutuksista heidän toimintaansa sekä ongelmien ratkaisemiseksi. Julkinen kuuleminen on auki 26.7.2016 saakka. Komissio toivoo erityisesti yrityspalveluiden (mm. arkkitehtuuri, tekniikan ala, kirjanpito) rakennusalan sekä vakuutuspalveluiden tarjoajilta ja asiakkailta sekä viranomaisilta kannanottoja.

Palvelupassi on yksi komission viime vuonna esittelemän EU:n uuden sisämarkkinastrategian aloitteista. Uusi strategia pyrkii tekemään sisämarkkinoista entistä syvemmät, reilummat ja innovatiivisemmat. EU:n sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska korostaa, että vaikka palvelut koostavat kaksi kolmasosaa EU:n taloudesta, ovat rajat ylittävien palveluiden säännökset alikehittyneitä.

Lisätietoja

Lisätietoja julkisesta kuulemisesta