Osallistu julkiseen kuulemiseen Euroopan digitaalisen infrastruktuurin kehitystarpeista ja investointiprioriteeteista ensi ohjelmakaudella (2021-2027)

Euroopan komission viestintäverkkojen, teknologian ja sisältöjen pääosasto on avannut julkisen kuulemisen, joka antaa eurooppalaisille sidosryhmille mahdollisuuden vaikuttaa digitaalista infrastruktuuria koskeviin investointiprioriteetteihin Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineen digitaaliosion (CEF Digital 2) ohjelmassa tulevalla monivuotisella rahoituskaudella (2021-2027).

Euroopan komissio on ehdottanut, että Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineen digitaaliosiolle (Connecting Europe Facility Digital 2) varattaisiin 3 miljardia euroa seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana (2021-2027). CEF Digital 2 -rahoitusohjelma on tärkeä kulmakivi EU:n digitaalisille yhteismarkkinoille, jotka edellyttävät luotettavaa, toimintakykyistä ja yhteistoiminnallista digitaalista infrastruktuuria.

Euroopan komission ehdottamia investointiprioriteetteja Connecting Europe Facility Digital Programme 2 -ohjelmaan ovat mm. liikennereittien varrella sijaitsevat 5G-käytävät sekä älykkäiden 5G-yhteisöjen digitaaliset infrastruktuuriyhteydet. Ohjelman investointiprioriteettina mainitaan myös Euroopalle strategisesti tärkeä runkoverkkoinfrastruktuuri, jonka kehittäminen palvelee mm. suurteholaskentatietokoneiden toimintaedellytyksiä ja toisaalta Euroopan digitaalisten pilvipalvelujen toimintaedellytyksiä.

Vastausaika julkiseen kuulemiseen umpeutuu 11.9.2019. Julkisen kuulemisen vastaukset otetaan huomioon Euroopan komission ensi syksynä julkaistavassa etenemissuunnitelmassa tulevan CEF Digital 2 -rahoitusohjelman toimeenpanolle.