Parlamentti hyväksyi Euroopan strategisten investointien rahaston säännöt

Euroopan parlamentti äänesti 24.6.2015 pidetyssä täysistunnossa lopullisesta päätöksestä perustaa Euroopan strategisten investointien rahasto (European Fund for Strategic Investments, EFSI). Rahaston säännöt hyväksyttiin ylivoimaisella enemmistöllä äänin 464-131. Parlamentti vaati suunnitelman rahoitusrakenteen hiomista sekä parannuksia rahaston demokraattiseen valvontaan. Merkittävimmät hyväksytyt muutokset koskevat Horisontti 2020 -ohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) talousarvioihin kohdistuvien leikkauksien pienentämistä miljardilla eurolla ja rahaston johdon nimitysten vahvistamista parlamentissa. EU:n ministerineuvoston odotetaan lopullisesti hyväksyvän säännöt kirjallisessa menettelyssä lähipäivinä. EFSI:ä koskeva asetus astunee voimaan heinäkuun alussa ja rahaston on tarkoitus olla toiminnassa syyskuuhun mennessä.
 

EFSI on keskeinen osa komission Euroopan investointiohjelman kärkihanketta, jonka tavoitteena on saada aikaiseksi yksityisiä ja julkisia investointeja noin 315 miljardin euron edestä seuraavien kolmen vuoden aikana. Komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin käynnistämän investointiohjelma-aloitteen tarkoituksena on kääntää investointien määrä Euroopan Unionin maissa takaisin kasvuun, ja siten edistää Euroopan talouskasvua, työllisyyttä sekä kilpailukykyä. EFSI-rahaston riskinkantokyvyn avulla pyritään houkuttelemaan yksityisiä investointeja korkeamman riskiprofiilin hankkeisiin.

Lisätietoa