Helsingfors EU-kontor

Helsingfors EU-kontor är det gemensamma kontoret i Bryssel för Helsingfors stad, Esbo stad, Vanda stad, Nylands förbund, Kymmenedalens förbund, Päijänne-Tavastland förbund, Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet, Naturresursinstitutet LUKE, Institutet för hälsa och välfärd, Svenska handelshögskolan, yrkehögskolan Haaga-Helia yrkeshögskolan Laurea, yrkeshögskolan Metropolia och yrkeshögskolan Arcada.

Kontoret stöder sina samarbetspartners intressebevakning i EU och främjar deras synlighet i olika forum inom EU. Utöver det har kontoret som uppgift att förmedla information om EU-lagstiftningens förberedelsearbete, EU-finansieringsprogrammens struktur och finansieringsansökningar, evenemang och möjligheter till samarbete och nätverkande.

Helsingfors EU-kontor följer aktivt med den europeiska stadspolitiken, kohesionspolitiken, forsknings- och innovationspolitiken, trafikpolitiken samt miljö- och energipolitiken.

Helsingfors EU-kontor deltar tillsammans med sina samarbetspartners bl.a. i följande nätverks verksamhet: