Aalto-universitetet

Aalto-universitetet är en ny mångdisciplinär vetenskaps- och konstgemenskap av högskolor inom tekniska vetenskaper, handelsvetenskap och det konstindustriella området. Universitetet bygger på stark finsk kompetens och dess mål är att utvecklas som en unik helhet till ett av de bästa universiteten i världen. Aalto-universitetets hörnstenar är stark undervisning och forskning. Det finns 20 000 grund- och fortsättningsstuderande på det nya universitetet och 5 000 anställda, varav 350 är professorer.

Aalto-universitetet

  • Nyheter