Esbo stad

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum. I Esbo är det är bra för alla att bo, lära, arbeta och företaga och där kan invånaren påverka på riktigt.

Att vara en föregångare är att vara fördomsfri, kreativ och öppen, ifrågasätta det rådande och ha mod att göra saker annorlunda.

Nätverken är en resurs – staden samarbetar

Våra bästa resurser är invånarna, sammanslutningarna och företagen. Esbo stad utvecklar sina tjänster invånarorienterat. Staden deltar i nätverk som möjliggörare.

Ett exempel på ett sådant nätverk är Espoo Innovation Garden – ett växande, mångfaldigt ekosystem i utveckling. I nätverket deltar staden, företag, högskolor och universitet samt invånare. Tillsammans förnyar man affärsverksamheten och tar fram tillväxtmöjligheter.

Invånarna kan delta i försöken

Esbo har långsiktigt främjat invånarnas delaktighet på nya sätt och med nya medel. I Esbo är invånarna nöjdare med staden och med möjligheterna att delta än i de största finländska städerna i allmänhet.

Målet är att bli ännu bättre. Bland annat ska staden satsa på deltagarutveckling och flinka försök.  En belöning som staden fått för sådant arbete är justitieministeriets demokratiutmärkelse 2017 som tilldelades gruppen för utveckling av Esbo centrum.

Esbo utvecklas hållbart med hänsyn till välfärden

Esbo utvecklas socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Enligt en internationell jämförelseundersökning är Esbo den hållbaraste staden i Europa.

Esbo satsar mycket på invånarnas välfärd. Till exempel har dagvården prisats av föräldrarna och deras åsikter är viktiga. Det är viktigt i en stad där 20 procent av invånarna är under 15 år.