Hanken Svenska handelshögskolan

Svenska handelshögskolan, Hanken, är ett internationellt ackrediterat (EQUIS, AMBA, AACSB) universitet som bedriver internationell högstående forskning inom ekonomiska vetenskaper. Hanken har en internationell studiemiljö med 2 400 studerande där trösklarna mellan olika intressegrupper som studenter, akademisk personal, alumner och näringsliv är låga. Hanken verkar i tätt samarbete med näringslivet och främjar samhällsansvar inom all sin verksamhet. Hanken har campus i Helsingfors och Vasa.

Hanken Svenska handelhögskolan