Helsingfors stad

Helsingfors är ett affärsverksamhets- och innovationscentrum i världsklass, samt banbrytare inom hållbar utveckling. Helsingfors styrkor baserar sig på utvecklingen av vetenskap, konst, kreativitet och inlärningsförmåga, samt bra tjänster.

Som en betydande logistisk korsning i Finska viken är målet för Helsingfors att utveckla gränsöverskridande trafikförbindelser samt att öka rörligheten av gods, människor och innovationer i Östersjöregionen.

Som en föregångare för högkvalitativ utbildning och forskning söker Helsingfors nya kreativa lösningar för att utveckla stadens serviceproduktion i samarbete med internationella partners.

Helsingfors stad

  • Nyheter