Helsingfors universitet

Helsingfors universitet är ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Den högklassiga forskningen vid universitetet skapar ny kunskap, med vilken man utbildar mångsidiga experter för olika branscher och som utnyttjas i det samhälleliga beslutsfattandet och inom näringslivet.

Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studerande och anställda som verkar på fyra campus i Helsingfors och på 17 andra orter.

Helsingfors universitet, som grundades år 1640, vill i fortsättningen befästa sin ställning som ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet och aktivt verka för mänsklighetens väl och för ett rättvist samhälle.

Helsingfors universitet