Naturresursinstitutet

Naturresursintitutet Luke är en forsknings- och expertorganisation, som producerar nya lösningar för hållbar utveckling av Finlands bioekonomi och för främjande av nya näringar.

Lukes strategiska mål är at skapa nya biobaserade produkter och ny affärsverksamhet, produktivitet genom digitala lösningar, livskraft i regionerna genom cirkulationsekonomi, välbefinnande från immateriella värden och lönsam och sund matproduktion. De prioriterade områdena i vår forskning är boreal grön bioekonomi, innovativ livsmedelskedja, blå bioekonomi och hållbar naturresursekonomi i samhället.

Naturresursinstitutet är Finlands andra största forskningsinstitut. Naturresursinstitutet bildades i början av 2015 av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Skogsforskningsinstitutet, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet samt statistikuppgifterna vid jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

Naturresursinstitutet