Konstuniversitetet

Konstuniversitetet värnar om och förnyar konsten. Konstuniversitetet ger konstutbildning på högsta nivå samt bedriver forskning och konstnärlig verksamhet. Konstuniversitetet bildades 2013 då Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan gick samman.

Konstuniversitetet