Tavastlands förbund

Tavastlands förbund övervakar kommunernas intressen och verkar för att människor ska vilja och kunna bo och arbeta i Tavastland. Tavastlands medlemskommuner delas in i grupper enligt regionerna Forssa, Tavastehus och Riihimäki. Tavastlands förbund utvecklar landskapet tillsammans med områdets kommuner, invånare och företag. Förbundet har hand om regionutvecklingen, landskapsplanläggningen och den regionala intressebevakningen.

Tavastland

Tavastland är ett historiskt betydande och starkt framåtskridande landskap nära de stora centralorterna i Södra Finland – bara en timme från huvudstadsregionen. Det till ytan 5 700 kvadratkilometer stora landskapet består av tre ekonomiska regioner med sammanlagt mer än 174 000 invånare.

Tavastehusregionen

En känsla av historia och framtidens vindar. I Tavastehusregionen förenas stadslivets positiva sidor med lugnet i naturen. Man har gjort framgångsrika investeringar i regionen inom boenden, utbildning, företagsamhet och kultur.

Riihimäkiregionen

Dragningskraft i närheten av huvudstadsregionen. Riihimäkiregionen erbjuder mångsidiga möjligheter för boende och vacker natur med ett logistiskt utmärkt läge – bara en halv timme från huvudstadsregionen.

Forssaregionen

Smart grönhet och toppindustrin. Den smart gröna Forssaregionen, som stöder miljövänlig verksamhet och hållbar utveckling, är känd för sitt mångsidiga kunnande.

 

Tavastlands förbund (på engelska)