Gå till innehåll

Haaga-Helia yrkeshögskola

Haaga-Helia yrkeshögskola utbildar experter för affärslivet och servicenäringarna samt forskar i och utvecklar kunnande som berör dessa områden. Haaga-Helias kärnkompetenser är försäljning, service och entreprenörskap samt affärsutveckling, digitala lösningar och innovativ utvecklingspedagogik.

I sin verksamhet satsar Haaga-Helia på samarbete, innovation och internationalitet. Haaga-Helia har starka internationella nätverk och är bland annat engagerad i Ulysseus European University konsortium. Syftet med forsknings- och utvecklingsarbetet är att utveckla arbetslivet särskilt i närområdena.