Gå till innehåll

Helsingfors stad

Helsingfors är ett affärs- och innovationscentrum i världsklass och en pionjär inom hållbar utveckling. Helsingfors styrkor bygger på utvecklingen av vetenskap, konst, kreativitet och lärande samt god service.

Som ett betydande logistiskt vägskäl i Finska viken har Helsingfors som mål att utveckla gränsöverskridande transportförbindelser och öka rörligheten för varor, människor och innovationer i Östersjöregionen.

Som en pionjär inom högkvalitativ grundutbildning och forskning söker Helsingfors nya, kreativa lösningar för att utveckla stadens tjänsteproduktion i samarbete med internationella partners.