Gå till innehåll

Helsingfors universitet

Helsingfors universitet är en internationell forskargemenskap med mer än 40 000 studenter och anställda, verksam på fyra campus i Helsingfors och 17 andra platser i Finland. Högkvalitativ forskning skapar ny kunskap som utbildar mångsidiga experter inom olika områden och som tas tillvara i socialt beslutsfattande och näringsliv.

Helsingfors universitet grundades 1640 och vill stärka sin ställning bland de bästa multidisciplinära forskningsuniversiteten i världen och verka aktivt för mänsklighetens välfärd och ett rättvist samhälle.