Gå till innehåll

Naturresursinstitutet Luke

Naturresursinstitutet (Luke) är ett forskningsinstitut som lyder under jord- och skogsbruksministeriet. Dess uppgift är att främja såväl en konkurrenskraftig näringsverksamhet utifrån en hållbar användning av förnybara naturresurser som välfärd och landsbygdens livskraft.

Naturresursinstitutet tar fram lösningar på frågeställningar kring en hållbar och lönsam användning av förnybara naturresurser genom fyra fenomendrivna forskningsprogram. Varje år driver Naturresursinstitutet mer än 700 forskningsprojekt, inklusive ett hundratal EU-projekt. År 2020 publicerade institutets forskare över 700 referentgranskade vetenskapliga publikationer. Forskningen utgör cirka 70 procent av Naturresursinstitutets verksamhet.

Naturresursinstitutets huvudkontor ligger i Vik, Helsingfors och institutet är även verksam på 22 orter runtom i Finland.