LIFE-ohjelman vuoden 2015 rahoitushaut auki

Euroopan komissio avasi 1.6.2015 LIFE-ohjelman Action Grands -rahoitushaut, joilla tuetaan ympäristön ja luonnonvarojen kestävään käyttöön, luonnon monimuotoisuuden tukemiseen ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen keskittyviä hankkeita. Avautuneen haun kokonaisbudjetti on 241 miljoonaa euroa, josta ympäristö-alaohjelmalle suunnataan 184 miljoonaa ja ilmastotoimien alaohjelmalle 57 miljoonaa euroa. Ympäristö-alaohjelman budjetista vähintään 55 prosenttia kohdennetaan luonnon ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä tukevien hankkeiden rahoitukseen. 

Rahoitusta voivat hakea EU:n alueelle rekisteröityneet julkiset organisaatiot, yksityiset kaupalliset organisaatiot ja yksityiset ei-kaupalliset organisaatiot järjestöt mukaan lukien. Hakuajat päättyvät syys- ja lokakuun aikana alaohjelmasta riippuen. Tarkemmat tiedot hauista löytyvät LIFE-ohjelman internetsivuilta.

Lisätietoja