Nokian Brysselissä 19.10. järjestämässä tilaisuudessa keskusteltiin 5G-verkon ja esineiden internetin mahdollisuuksista Euroopalle

Nokia järjesti Brysselissä 19.10. tapahtuman 5G-verkon ja esineiden internetin (Internet of Things) merkityksestä eurooppalaiselle digitalisaatiokehitykselle. Tilaisuudessa puhunut Nokian Euroopan alueen johtaja Markus Borchert korosti maailmalla olevan käynnissä 5G-verkon ja esineiden internetin vallankumous, josta Eurooppa on vaarassa jäädä jälkeen. Borchertin mukaan yhden euron investoiminen televiestinnän sektorille voi tuottaa jopa 6 euron lisäyksen BKT:hen, jolloin Euroopan on mahdollista hyötyä digitalisaatiosta valtavasti.

Älykkäiden kaupunkien kehittäminen ja digitalisaation leviäminen uusille sektoreille, kuten terveydenhuoltoon, vaatii kuitenkin harmonisoitua lainsäädäntöä, joka ei saa hidastaa 5G-verkon ja esineiden internetin kehitystä. Borchertin mukaan startup-yritysten näkökulmasta Euroopassa ei edelleenkään ole sisämarkkinoita, vaan 28 eri markkinat. Big datan ja internetiin kytkettyjen laitteiden kaupallistamisen jatkuvana haasteena on kuitenkin yhä yksityisyydensuojan ja verkkoturvallisuuden takaaminen käyttäjille.

Lisätietoa

Älykäs kaupunkikehitys ja eurooppalainen yhteistyö tavoittamaan myös pienet ja keskisuuret kaupungit

Eindhovenissa järjestettiin 24.5. Älykkäiden kaupunkien ja yhteisöjen eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP on Smart Cities and Communities) vuosikonferenssi.  Tilaisuuden avauspuheenvuoroista heijastu toiveikas suhtautuminen ja kunnianhimo kaupunkien kehittyvään rooliin ja niiden tiivistyvään yhteistyöhön Euroopassa. Tilaisuuden avannut Eindhovenin kaupunginjohtaja Rob van Gijzel toi esiin kaupunkien potentiaalin kehittyä jopa vuosisatamme merkittävimmiksi toimijoiksi, ja niiden välinen yhteistyö voisi parhaillaan antaa uuden suunnan EU:lle.

Tilaisuudessa oli esillä myös alle 150 000 asukkaan kaupunkien Small Giants –aloite, jonka tarkoituksena on luoda tehokas ja vaikuttava projektitoimintaan keskittyvä foorumi. Sen lähtökohtana on tunnistaa pienemmille kaupungeille yhteisiä tarpeita ja haasteita ja luoda käytäntöjen vaihtoa Smart City –hankkeiden kautta. Lisäksi foorumi pyrkii luomaan yhteistä kapasiteettia julkisten hankintojen tekemiseen ja hankkeiden rakentamiseen ja luoda pienemmille kaupungeille yhteyksiä ratkaisujen tarjoajiin. Foorumilla on suunnitelmissa aloittaa vuonna yhteisiä pilottihankkeita ensi vuonna, joista kuuden kaupungin Six City Pilot on nyt suunnitteilla ja etsii kaupunkipartnereita konsortioonsa. Tulevissa pilottihankkeissa teemoina ovat muun muassa positiiviset energiayhteisöt ja kiertotalous. Small Giants -aloite on avoin uusille jäsenille.

Lisätietoja

Älykkäiden kaupunkien ja yhteisöjen innovaatiokumppanuuden seminaari Hollannissa

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP) Älykkäät kaupungit ja yhteisöt -yleiskokous järjestetään Eindhovenissa 24.5. Yleiskokouksen järjestävät komission liikenteen ja liikkumisen, energian, viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosastot. Tapahtuma on myös virallinen osa Hollannin puheenjohtajuuskauden ohjelmaa.

Tapahtuman teemana ovat älykkäiden kaupunkien ja yhteisöjen uusimmat kehityskulut ja trendit. Tilaisuuden avaavat liikennekomissaari Violeta Bulc sekä Hollannin infrastruktuuri- ja ympäristöministeri Melanie Schultz von Haegen. Energiaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Maros Sefcovic on myös yksi tapahtuman pääpuhujista. Tapahtuman pääpainotus on rahoituksessa ja investoinneissa ja sinne odotetaan yli 400 osallistujaa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Kolmipäiväinen älykäs kaupunki -aiheinen seminaari toukokuussa Oulussa

 Oulun kaupunki, Oulun yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus järjestävät älykäs kaupunki -aiheisen Smart City: Intelligent Community Development & Smart Market -seminaarin 4.-6.5.2015 Oulussa. Seminaarin tavoitteena on edistää älykästä kaupunkisuunnittelua jakamalla inspiroivia ideoita, parhaita käytäntöjä ja kokemuksia, tarjoamalla mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja poikkitieteelliseen keskusteluun sekä parempien älykäs kaupunki -hankkeiden luomiseen. Seminaarissa voi lisäksi osallistua työpajoihin, joissa käsitellään ajankohtaisia älykkääseen kaupunkikehitykseen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita.

Seminaarissa on puhumassa muun muassa Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen, Oulun yliopiston professori Pekka Kess ja alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkula. Seminaari kokoaa yhteen kaikkiaan 100 puhujaa ja panelistia sekä yli 50 yritystä. Seminaari on maksullinen ja siihen voi ilmoittautua 17.4.2015 saakka.

Lisätietoja