Aalto-yliopisto esitteli arktisen merenkulun osaamistaan Brysselissä

Arktiset merelliset toiminnat, kuten turvallisuus ja ympäristövaikutukset sekä merenkulku olivat esillä Brysselissä Aalto-yliopiston ja Northern Dimension Instituten järjestämässä seminaarissa Brysselissä 20. maaliskuuta 2018. Seminaari oli jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen osa koostui paneelikeskusteluista. Toisessa osassa eli iltapäivän osuudessa yliopiston tutkijat sekä teollisuuden edustajat esittelivät arktisen alueen osaamistaan näyttelytilassa. Lue lisää

EU:n arktinen tiedonanto pyrkii yhtenäistämään arktisen alueen politiikkaa

EU:n ulkosuhdehallinnon edustaja Federica Mogherini ja Euroopan komissio hyväksyivät 27.4.2016 EU:n toimintaa arktisella alueella ohjaavan ehdotuksen EU:n politiikaksi. Arktisen tiedonannon mukaan EU:n arktisen alueen politiikka keskittyy erityisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan, ympäristön suojeluun, kestävään kehitykseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Tutkimuksen, tieteen ja innovaatioiden erityinen tärkeys on otettu huomioon kaikilla painopistealueilla.

Mogherini korosti, että arktiseen alueeseen liittyy valtavaa sosiaalista, taloudellista ja ympäristöön liittyvää merkitystä ja se on keskeinen alueellisen ja maailman turvallisuuden kannalta sekä strateginen osa EU:n ulkopolitiikkaa. Mogherini nosti esiin, että arktisen alueen turvallisuus, kestävä kehitys sekä vauraus hyödyttävät alueen neljää miljoonaa asukasta mutta myös EU:ta ja koko maailmaa. Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella korosti arktisen alueen vaikutuksia maailmanlaajuisiin sääoloihin, meriin, ekosysteemeihin ja paikalliseen luonnon monimuotoisuuteen. Vella korosti, että vaikka ihmisten toiminta arktisella alueella tulee väistämättömästi lisääntymään, tulee huolehtia siitä, että se tapahtuu kestävällä tavalla. Arktisen alueen asukkaiden toimeentulo on turvattava ja alueen tärkeintä resurssia, eli ympäristöä, on suojeltava.

Lue koko raportti