Open Innovation 2.0 – Avoin innovaatio -seminaari Amsterdamissa

EU:n puheenjohtajamaa Alankomaat, Euroopan komissio, alueiden komitea sekä mm. OISPG-työryhmä järjestivät yhteistyössä 23.–24.5. Amsterdamissa kaksipäiväisen seminaarin aiheesta: ”Avoin innovaatio 2.0 digitaalisessa sisämarkkinastrategiassa”. Useita keskusteluja, paneeleja ja rinnakkaisia istuntoja sisältäneen konferenssin pääteemana oli nimensä mukaisesti ”avoin innovaatio 2.0 –paradigma”. Tällä käsitteellä viitataan innovaatioprosessiin, jossa toiminta järjestetään ja uusi tieto tai ratkaisu tuotetaan quadruple-helix toimijoiden eli julkisen sektorin, akateemisen maailman, elinkeinoelämän ja loppukäyttäjät sisältävissä verkostoissa, tutkimusryhmissä, hankkeissa ja kehitysyhtiöissä. Uuden liiketoiminta – ja ajattelumallin sisältämän avoimen innovaation konseptin katsotaan olevan osaltaan lääke Euroopassa vallitsevaan vajeeseen markkinalähtöisessä innovaatiotoiminnassa. Toisin sanoen innovaatioiden syntymiseen tarvitaan uudenlaisia globaalisti toimivia alueellisia ja paikallisia ympäristöjä, jotka yhdistäen erilaisia täydentäviä osaamisia ja resursseja saattavat markkinoille uusia disruptiivisia innovaatioita.

Avoimen innovaatio-toimintamallin yksi kehitysedellytys on tieto-ja viestintäteknologian hyväksikäyttö. Innovaatiot syntyvät enemmässä määrin erilaisissa verkostoissa, joissa yhteistyö rakentuu digitaalisen ja/tai virtuaalisen alustan varaan ja tästä syystä toimintamallia on perusteltua tarkastella digitaalisten sisämarkkinoiden yhteydessä.

Lue koko raportti

Vuoden 2015 Open Innovation 2.0 -konferenssi järjestetään kesäkuussa Espoossa

Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston (DG Connect) Open Innovation -ryhmän (OISPG) ja Intel Labs Europen järjestämä ja Aalto yliopiston tukema Open Innovation 2.0 -konferenssi järjestetään 8.-9.6.2015 Espoossa. Konferenssissa keskustellaan Dublinin julistuksen toteutuksesta sekä muun muassa opiskelijoiden yrittäjyydestä, avoimiin innovaatioihin liittyvistä digitaalisista alustoista, alueellisesta tietomallinnuksesta ja digitalisoiduista palveluista. Tilaisuudessa keskustellaan lisäksi High Level Groupin raportista koskien Euroopan innovaatio-ekosysteemeitä. Myös teolliset ja sosio-ekonomiset näkökulmat ovat vahvasti esillä ohjelmassa.

Open Innovation 2.0 -konferenssia edeltää kansainvälinen Aalto Camp for Societal Innovation (ACSI) -leiri, joka järjestetään 5.-7.6.2015 Espoossa. Aalto yliopiston ja New Club of Parisin järjestämän leirin aikana monitieteelliset ryhmät kehittävät uusia ideoita ja näkökulmia reaalimaailman haasteisiin, joita kaupungit, alueet, yritykset, yliopistot ja kansalaisjärjestöt ovat esittäneet.

Open Innovation 2.0 -konferenssi

Aalto Camp for Societal Innovation -leiri