Interreg Central Baltic -ohjelman konsultaatiopäivä Helsingissä 4.10.2016 – ilmoittautuminen avoinna

Interreg Central Baltic eli Keskisen Itämeren Interreg -ohjelman käynnissä olevan ohjelmakauden kolmas rahoitushaku aukeaa 2. tammikuuta 2017. Hankehakemusta suunnitteleville tai sellaisen jo aloittaneille toimijoille järjestetään rahoitushakua koskeva konsultaatiopäivä Helsingissä 4.10.2016. Ilmoittautuminen konsultaatiopäivään on parhaillaan avoinna. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee lähettää projekti-ideakaavake, josta löytyy projektin-idean perustiedot. Konsultaatiopäivässä projektipartnerit pääsevät keskustelemaan projekti-ideastaan Keskisen Itämeren ohjelman projektitiimin jäsenen kanssa.

Keskisen Itämeren ohjelmasta 2014–2020 rahoitetaan valtioiden rajat ylittäviä hankkeita keskisen Itämeren alueella. Ohjelmassa ovat mukana Suomi, Viro, Latvia ja Ruotsi. Ohjelman budjetti on 115 miljoonaa euroa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Central Baltic -ohjelman toinen rahoitushakukierros auki 23.10.2015 saakka

Central Baltic 2014-2020 -ohjelma tarjoaa rahoitusta rajat ylittäville yhteistyöhankkeille Keskisen Itämeren alueella. Ohjelman osallistujamaat ovat Suomi (ml. Ahvenanmaa), Viro, Latvia ja Ruotsi. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kautta hankerahoitusta on haettavissa kokonaisuudessaan 115 miljoonaa euroa. Rahoitus on tarkoitettu hankkeille, joissa vähintään kahta eri maata edustavat hankekumppanit tekevät yhteistyötä johonkin ohjelman neljään prioriteettiin liittyen.

Ohjelman toinen rahoitushakukierros on avoinna 23.10.2015 saakka. Hakijoita kannustetaan kehittämään hankkeita erityisesti Saaristo ja saaret -alaohjelmaan, prioriteettiin 3 Alueiden saavutettavuuden parantaminen, erityistavoitteeseen 1.3 Keskisen Itämeren alueen yritysten vientituotteiden lisääminen uusille markkinoille ja erityistavoitteeseen 2.2 Kestävästi suunnitellut ja hallinnoidut meri-ja rannikkoalueet. Seuraava rahoituskierros on suunniteltu avattavaksi tammikuussa 2017.