Taideyliopisto Helsinki EU Officen uudeksi yhteistyökumppaniksi

Taideyliopisto aloittaa Helsinki EU Officen uutena ylläpitäjänä 1. tammikuuta 2018. Taideyliopisto antaa taiteen ylintä koulutusta ja harjoittaa tutkimusta sekä taiteellista toimintaa. Taideyliopisto syntyi vuonna 2013 Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun yhdistyessä.Taideyliopiston liittymisen jälkeen Helsinki EU Office toimii yhteensä 14 etelä-suomalaisen yhteistyökumppanin EU-asiantuntijana ja edunvalvojana Brysselissä.

Taide ja design saavat erityistä painoarvoa elinvoimaisen ja kestävän yhteiskunnan temaattisella sektorilla, joka on yksi Helsinki EU Officen temaattisista painopisteistä vuodelle 2018. Muut temaattiset painopisteet vuodelle 2018 ovat tutkimus, teknologia ja innovaatiotoiminta; hyvinvoiva, terve ja turvallinen yhteiskunta; älykäs ja kestävä kaupunki- ja aluekehittäminen; elinvoimainen ja kestävä yhteiskunta; eurooppalaiset liikenneverkot ja logistiikka sekä Itämeren alue.

Helsinki EU Office tukee yhteistyökumppaneidensa tunnettuutta, näkyvyyttä ja verkostoitumista Brysselissä keskeisten sidosryhmien ja päätöksentekijöiden kanssa. Lisäksi Helsinki EU Office tarjoaa yhteistyökumppaneilleen neuvontaa ja koulutusta EU-politiikasta ja rahoitusmahdollisuuksista sekä tiedottaa ajankohtaisesta lainsäädännön valmistelutyöstä, rahoitushauista sekä tapahtumista Brysselissä.

Taideyliopisto

EU Design Days 2016 Brysselissä 20–22.9.

Vuoden 2016 EU Design Days järjestetään Brysselissä 20–22.9. Kolmipäiväinen tapahtuma keskittyy muun muassa seuraaviin teemoihin: design alueellisen kehityksen strategisena välineenä, design kiertotaloudessa ja design-ajattelu julkisen sektorin innovaatio- ja aluekehityksessä. Tapahtuman keskimmäinen päivä eli 21.9. on itse konferenssipäivä, jonka tämän vuoden teema on ”Design Days 2016 Innovation starts with Design: the future is now”. ERRIN-verkoston järjestämä tapahtuma kokoaa yhteen design-alan yrityksiä, järjestöjä, paikallis- ja alueviranomaisia, EU-instituutioiden sekä yliopistojen edustajia. Tilaisuus tarjoaa osallistujilleen mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa tietoa ja kokemuksia designista osana alueellista innovaatiotoimintaa. Ilmoittautuminen tapahtumaan on nyt avoinna.

Lisätietoja

EU Design Days 2015 -tapahtuma keskittyy tulevaisuuden muotoiluun

Brysselissä 24.-25.9.2015 järjestettävän kaksipäiväisen tapahtuman teemana on tänä vuonna “Design the Future: Smart Trends in Design & Innovation”. ERRIN-verkoston ja alueiden yhteistyössä järjestämä EU Design Days 2015 -tapahtuma keskittyy muotoilun ja innovaatioiden älykkäisiin trendeihin sekä niiden käytännön toteuttamisen mahdollisuuksiin julkisella sektorilla ja palveluissa. Kumpanakin päivänä järjestetään useita työpajoja ja keskusteluita, jotka käsittelevät kolmea alateemaa: ekologista suunnittelua, sosiaalisia innovaatioita ja strategista suunnittelua.

EU Design Days kokoaa yhteen design-alan yrityksiä, järjestöjä, paikallis- ja alueviranomaisia sekä yliopistojen edustajia. Viidettä kertaa järjestettävä tapahtuma pyrkii edistämään alueellisten sidosryhmien ja EU:n toimielinten yhteistyötä sekä viestimään rahoitusmahdollisuuksista ja alan uusista suuntauksista. Helsinki EU Office osallistuu järjestämiseen ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Tapahtuman ohjelma julkaistaan pian ja rekisteröityminen aukeaa heinäkuun aikana.

Lisätietoa

European Growth by Design -konferenssi 7.5.2015 Brysselissä

Design for Europe järjestää Brysselissä European Growth by Design -tapahtuman 7.5.2015, jossa keskitytään käsittelemään designia innovaatioiden ja taloudellisen kasvun vauhdittajana. Konferenssissa kuullaan Euroopan komission suunnitelmista hyödyntää Euroopan potentiaalia ja varmistaa globaali kilpailukyky. Tapahtumassa on mahdollisuus saada yritysjohtajilta ensikäden tietoa siitä, miten designia voi hyödyntää parempien tuotteiden ja palveluiden luomiseen, voittojen lisäämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.

Tilaisuudessa on lisäksi mahdollisuus verkostoitua liike-elämän, politiikan ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Tapahtumassa puhujina ovat muun muassa Design Councilin toimitusjohtaja John Mathers, Koneen muotoilujohtaja Anne Stenros ja Design Business -yhdistyksen toimitusjohtaja Deborah Dawton. Ilmoittautuminen konferenssiin on avoinna.