Komissio julkaisi digitaalisten sisämarkkinoiden strategian

Euroopan komissio hyväksyi 6.5.2015 digitaalisten sisämarkkinoiden strategian, jossa on määritelty 16 aloitetta digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi EU-alueella. Strategia sisältää kolme pääpilaria, jotka ovat seuraavat: kuluttajien ja yrityksien digitaalisten tuotteiden ja palveluiden saannin parantaminen, digitaaliverkoille ja innovatiivisille palveluille suotuisten toimintaedellytyksien luominen ja digitaalitalouden kasvupotentiaalin maksimoiminen.

Digitaalisten sisämarkkinoiden tavoitteena on purkaa EU-maiden välistä tavaroiden ja palveluiden hankintaa haittaavat esteet ja yhdistää 28 kansallista markkina-aluetta yhtenäisiksi sisämarkkinoiksi. Komissio pyrkii toteuttamaan strategiassa määritellyt 16 toimenpidettä vuoden 2016 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Alueiden komitealta kysely Euroopan digitaalistrategiasta

Euroopan digitaalistrategia on yksi EU:n lippulaivahankkeista, joiden avulla pyritään edistämään kasvua ja työllisyyttä. Alueiden komitea (AK) seuraa hankkeiden edistymistä konferenssien ja raporttien avulla. AK onkin avannut Euroopan alueellisille ja paikallisille toimijoille kyselyn Euroopan digitaalistrategian toimeenpanon onnistumisesta. Kyselyn tuloksia on tarkoitus käyttää apuna heinäkuussa järjestettävän konferenssin suunnittelussa, lokakuussa julkaistavassa seurantaraportissa sekä lippulaivahankkeiden puoliväliarvioinnissa, joka julkaistaan vuonna 2014. Alueiden komitea toivoo samalla myös esimerkkejä onnistuneista Eurooppa 2020 -projekteista ja niiden toimeenpanosta alueilla. Viimeinen vastauspäivä on 27.5.

Lisätietoja:

Kyselyn vastauslomake

Tiedote AK:n sivuilla