Interreg Europe -rahoitusohjelman toinen hakukierros aukeaa 5.4.

Eurooppalaista alueyhteistyötä edistävän Interreg Europe -ohjelman seuraava rahoitushaku on auki 5.4.–13.5. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman ohjelman tarkoitus on edistää Euroopan alueellista kehityspolitiikkaa ja EU:n rakenne- ja investointirahasto-ohjelmien toteutusta. Interreg Europe -ohjelmalla rahoitetaan alueiden välisiä yhteistyöhankkeita ja luodaan foorumeita hyvien käytänteiden vaihtoon. Rahoitusta voivat hakea julkishallinnon organisaatiot, kuten alue- ja paikallisviranomaiset, mutta myös yksityiset voittoa tavoittelemattomat toimijat. Ohjelman budjetti vuosille 2014–2020 on 359 miljoonaa euroa. Ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tulee keskittyä yhteen seuraavista painopisteistä: tutkimus ja innovointi, pk-yritysten kilpailukyky, vähähiilinen yhteiskunta tai ympäristö ja resurssitehokkuus.

Interreg Europe -ohjelmaan liittyen Euroopassa järjestetään keväällä useita tapahtumia. Ensimmäinen partnerinhakutapahtuma järjestetään Rotterdamissa 22.–23.3., jota voi seurata myös internetistä. Myös ERRIN järjestää Brysselissä 17.3. tapahtuman, jonka tavoitteena on helpottaa konsortion kokoamista Interreg-hakuihin. Tapahtumassa on mahdollista esitellä ja saada neuvoja myös omaan projekti-ideaansa. Esiteltävät projekti-ideat pitää lähettää viimeistään 29.2.

Interreg Europe

Interreg Europe brokerage event, Brussels

Ensimmäisen haun rahoitetut projektit

Central Baltic -ohjelman toinen rahoitushakukierros auki 23.10.2015 saakka

Central Baltic 2014-2020 -ohjelma tarjoaa rahoitusta rajat ylittäville yhteistyöhankkeille Keskisen Itämeren alueella. Ohjelman osallistujamaat ovat Suomi (ml. Ahvenanmaa), Viro, Latvia ja Ruotsi. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kautta hankerahoitusta on haettavissa kokonaisuudessaan 115 miljoonaa euroa. Rahoitus on tarkoitettu hankkeille, joissa vähintään kahta eri maata edustavat hankekumppanit tekevät yhteistyötä johonkin ohjelman neljään prioriteettiin liittyen.

Ohjelman toinen rahoitushakukierros on avoinna 23.10.2015 saakka. Hakijoita kannustetaan kehittämään hankkeita erityisesti Saaristo ja saaret -alaohjelmaan, prioriteettiin 3 Alueiden saavutettavuuden parantaminen, erityistavoitteeseen 1.3 Keskisen Itämeren alueen yritysten vientituotteiden lisääminen uusille markkinoille ja erityistavoitteeseen 2.2 Kestävästi suunnitellut ja hallinnoidut meri-ja rannikkoalueet. Seuraava rahoituskierros on suunniteltu avattavaksi tammikuussa 2017.