Pk-yritysaloite helpottaa suomalaisten pk-yritysten rahoituksen saamista

Suomi on ottanut ensimmäisen askeleen EU:n uuden rahoitusvälineen, pk-yritysaloitteen täytäntöönpanossa tehdessään sopimuksen EIP-ryhmän (Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto) ja Euroopan komission kanssa. Aloitteen odotetaan tuottavan 400 miljoonaa euroa uutta lainarahoitusta suomalaisille pk-yrityksille ja näin vauhdittavan talouskasvua ja luovan uusia työpaikkoja. Suomi osallistuu aloitteeseen 40 miljoonalla eurolla, josta puolet on EU:n rakennerahastorahaa ja puolet kansallista osarahoitusta. Suomi on ensimmäinen Pohjoismaa, joka aloittaa ohjelman täytäntöönpanon.

Pk-yritysaloite yhdistää Euroopan rakenne- ja investointirahaston, Horisontti 2020 -ohjelman ja Euroopan investointipankin varoja ja antaa mahdollisuuden Euroopan investointirahastolle (EIP) mahdollisuuden tarjota rahoituksen välittäjille riskinjakoa ja vakavaraisuusvaatimusten kevennystä pk-yritysten hyväksi. EIP:n keskeisenä tehtävänä on tukea Euroopan mikro- ja pk-yrityksiä auttamalla niitä saamaan rahoitusta. Pk-yritysaloite on osa Euroopan komission ja EIP-ryhmän aloitetta, jossa jäsenvaltioita kannustetaan kaksinkertaistamaan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttö rahoitusvälineiden kautta kaudella 2014–2020.

Lisätietoja

Komissio ehdottaa Euroopan strategisten investointien rahastolle jatkoa menestyksekkään ensimmäisen vuoden jälkeen

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker käynnisti Euroopan investointiohjelman puolitoista vuotta sitten ja Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) vuosi sitten. Komissio esitteli 1.6.2016 kokemuksiaan menneestä vuodesta sekä ehdotuksensa ESIR-rahaston tulevaisuudesta. ESIR – Euroopan investointiohjelman keskeinen osa, jonka tavoite on mobilisoida vähintään 315 miljardia euroa lisäinvestointeja reaalitalouteen vuoden 2018 puoliväliin mennessä – tarjoaa takuun, joka kattaa investointien suuririskisimmän osa. Sen avulla Euroopan investointipankki (EIP) on voinut investoida useampiin ja toisinaan riskialttiimpiin hankkeisiin nopeammin kuin ilman ESIR-rahastoa. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä käynnistettiin virallisesti uusi investointiohjelman osa, Euroopan investointihankeportaali (EIPP). Kyseessä on verkkoportaali, joka yhdistää eurooppalaiset hankkeiden sijoittajat ja toteuttajat EU:sta ja sen ulkopuolelta. Euroopan investointiohjelman ja ESIR-rahaston puitteissa menestystä on ollut lisäksi muun muassa Euroopan investointineuvontakeskuksen (EIAH) toiminnan saralla sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) ja ESIR-rahaston voimien yhdistämisessä.

Vuoden aikana saavutettujen myönteisten tulosten kannustamana komissio ehdottaa ESIR-rahastoa jatkettavaksi alun perin suunnitellun kolmen vuoden jakson jälkeen. Rahaston yhtä suurinta menestystarinaa, eli välittäjäpankkien roolia rahoitusmahdollisuuksien tarjoamisessa pk-yrityksille rahaston niin kutsutun pk-yritysikkunan puitteissa, halutaan laajentaa ja lujittaa edelleen. Komissio aikoo tarkastella mahdollisuutta käyttää ESIR-tyyppistä investointimallia myös kehittyvissä kolmansissa maissa ja ESIR-tuen ja ERI-rahastojen yhdistämistä yksinkertaistetaan edelleen. Energiatehokkuus on ollut ESIR-rahaston menestyneimpiä aloja ja ESIR osallistuu jatkossakin kestävien/vihreiden hankkeiden kehittämiseen. Jäsenvaltioiden osalta komissio odottaa niiden vahvistavan selkeät prioriteetit investointeihin liittyen sekä valmistelevan konkreettisia ja hyvin suunniteltuja investointihankkeita.

Lisätietoja

Konferenssi raaka-aineita koskevasta eurooppalaisesta innovaatiokumppanuudesta ja Horisontti 2020:n raaka-aine -aiheinen partnerinhakutapahtuma

Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston (DG ENTR) raaka-aineiden, metallien, mineraalien ja metsäpohjaisen teollisuuden alaosasto järjestää konferenssin raaka-aineita koskevasta innovaatiokumppanuudesta (EIP on Raw Materials) 13.1.2015 Brysselissä. Konferenssin tarkoituksena on antaa kattava kuva kehityksestä EIP:hen liittyvillä aloilla, raaka-aineisiin liittyvistä alueellisista lähestymistavoista sekä käytännön esimerkkejä kumppanuuteen liittyvistä “raaka-aine sitoumuksista”. Raaka-aineita koskeviin sitoumuksiin on sitoutunut yli 800 yritystä, julkista virastoa, tutkimuslaitosta ja muita sidosryhmiä ympäri Eurooppaa. EIP:n kumppanit ovat sitoutuneet edistämään innovaatioita Euroopan raaka-aineiden arvoketjuissa ja noudattamaan strategiseen täytäntöönpanosuunnitelmaan (SIP) kirjattuja toimia. Tilaisuuden tavoitteena on tarjota myös mahdollisuus verkostoitumiseen.

Seuraavana päivänä (14.1.2015) järjestään Horisontti 2020:n liittyvä raaka-aine -aiheinen partnerinhakutapahtuma. Tilaisuudessa osallistujilla on mahdollisuus tavata potentiaalisia kumppaneita tulevia projekteja varten ja saada tietoa rahoitusmahdollisuuksista Horisontti 2020:n puitteissa.