Komission odotettu energiapaketti julkaistiin

Euroopan komissio julkaisi 30.11. ”talvipaketiksi” kutsutun uuden energiapakettinsa ja aiheeseen liittyvän tiedonannon ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille”. Energiapaketilla on komission mukaan kolme päätavoitetta: asettaa energiatehokkuus EU:n energiapolitiikan etusijalle, edistää EU:n globaalia johtoasemaa uusiutuvan energian alalla sekä mahdollistaa kohtuulliset sopimusehdot kuluttajille.

Talvipaketti sisältää useita direktiivipäivityksiä, kuten EU:n uusiutuvan energian, energiatehokkuuden, rakennusten energiatehokkuuden sekä sähkömarkkinadirektiivien päivitykset. Lisäksi paketissa esitetään energia-alan sääntelyviranomaisten roolin vahvistamista, EU:n energiaunionin ohjauspaketin päivittämistä sekä uusia asetusehdotuksia koskien varautumista sähkökriisiin. Komission tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuutta EU-alueen kulutuksesta 27 prosenttiin ja vähentää energian kokonaiskulutusta 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoa

IEA:n raportti painottaa energiasektorin merkitystä Pariisin ilmastoneuvotteluissa

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n 15.6.2015 julkistettu World Energy Outlook Special Report esittää lähtökohtia joulukuussa 2015 Pariisissa pidettäviin ilmastoneuvotteluihin (COP21). Raportin yleinen viesti on se, että maailman tämänhetkinen energian tuotanto ja käyttö eivät sovi yhteen globaalien ympäristötarpeiden kanssa, mikä vaarantaa maailman energiaturvallisuuden. Energian tuotanto ja käyttö aiheuttavat kaksi kolmasosaa maailman kasvihuonekaasupäästöistä, minkä vuoksi IEA:n mukaan tulevan Pariisin ilmastokokouksen päästölupausten tulee vähentää kyseisiä päästöjä merkittävästi.

Pariisin ilmastoneuvotteluita koskien IEA painottaa maantieteellisesti kokonaisvaltaisen ratkaisun saavuttamisen ja energiayritysten osallistumisen tärkeyttä. Raportissa arvioidaan, että energia-alan kasvihuonekaasujen päästöhuippu voidaan saavuttaa jo vuonna 2020, mikä olisi kymmenen vuotta nykylupausten perusteella tehtyä arviota aikaisemmin. Raportissa esitetään keinoja globaaleihin päästövähennystavoitteisiin pääsemiseksi ja eritellään viisi keinoa, jolla energiasektorin päästöt saataisiin laskuun. Merkittävimpänä keinona nähdään energiatehokkuuden lisääminen.

IEA on vuonna 1974 perustettu itsenäinen järjestö, jonka toiminnan tavoitteena on tukea energiaturvallisuutta sen 29 jäsenmaassa ja tarjota tutkimusta tavoista käyttövarman, edullisen ja puhtaan energian takaamiseksi. IEA:n jäsenmaita ovat lähes kaikki länsimaat.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA

Raportin tiivistelmä

EU:n kestävän energian viikko kesäkuussa Brysselissä

Pk-yritysten toimeenpanovirasto (EASME) ja Euroopan komission energian pääosasto (DG ENER) järjestävät EU:n kestävän energian viikon (EUSEW) 15.-19.6.2015 Brysselissä. Teemaviikon tavoitteena on tuoda kuluttajat, viranomaiset ja muut energia-alan toimijat yhteen vaihtamaan kokemuksia ja keskustelemaan Euroopan kestävän energian tulevaisuudesta ja energiaunionista. Viikon aikana ympäri Brysseliä järjestetään lukuisia turvalliseen, puhtaaseen ja tehokkaaseen energiaan liittyviä energiapäiviä ja oheistapahtumia sekä kolmipäiväinen energiapolitiikkaan keskittyvä konferenssi (EUSEW 2015 Policy Conference).

EUSEW 2015 Policy Conference järjestetään 16.-18.6.2015 Brysselissä osana EU:n kestävän energian viikkoa. Konferenssin teemana on tänä vuonna vastuullisten kuluttajien rooli energiaunionissa ja sen ohjelma sisältää komission sekä energia-alan sidosryhmien organisoimia tilaisuuksia ja työpajoja. Konferenssin aikana jaetaan EU:n kestävän energian palkinnot ja tarjotaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen muiden toimijoiden kanssa. Ilmoittautuminen konferenssiin on avoinna 8.6.2015 saakka.

EU:n kestävän energian viikolla järjestetään lisäksi esimerkiksi E² Tech4Cities -verkostoitumistilaisuus 18.6.2015. Enterprise Europe Brussels-organisaation järjestämän tilaisuuden tavoitteena on kartoittaa kaupunkien kestäviä ja tehokkaita energia- ja energiatehokkuusteknologian ratkaisuja sekä tarjota tilaisuus tutkimus- ja teknologiapartnereiden löytämiseen. Kunnille, yrityksille, julkishallinnon edustajille, teollisuusjärjestöille sekä yliopistoille ja tutkimuskeskuksille suunnatun tapahtuman ilmoittautuminen on avoinna 8.6.2015 asti.

Teemaviikon kotisivu

Konferenssin ohjelma

E² Tech4Cities -tilaisuuden kotisivu