EU:n kestävän energian viikon teemana puhtaaseen energiaan siirtyminen

EU:n kestävän energian viikkoa vietetään 4. – 8. kesäkuuta 2018. Vuoden 2018 kestävän energian viikon teema on puhtaaseen energiaan siirtyminen. Viikon aikana järjestetään korkean tason konferenssi, jossa käsitellään puhtaan ja kestävän energian toimenpidepolitiikkaa, kehitystä sekä parhaita käytäntöjä. Konferenssin järjestävät yhteistyössä Euroopan komissio sekä energia-alan sidosryhmät.

Konferenssissa jaetaan myös vuosittainen EU:n kestävän energian palkinto energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian innovatiiviselle projektille. Vuonna 2018 palkinto jaetaan neljässä kategoriassa: kuluttajat, julkinen sektori, yritykset sekä nuoret energiajohtajat (Consumers, Public Sector, Businesses, Young Energy Leaders).

Julkiset ja yksityiset toimijat voivat myös rekisteröidä oman tapahtumansa osaksi EU:n kestävän energian viikkoa. Tapahtumien tulee lisätä tietoisuutta energiatehokkuudesta, uusiutuvasta energiasta ja osallistaa kansalaisia ja sidosryhmiä. Tapahtumat voivat olla tyyliltään erilaisia ja niitä voidaan järjestää ympäri Eurooppaa. Hakemuksista tapahtumien järjestämiseksi tullaan viestittämään lähiaikoina. Lisätietoja.

EU:n kestävän energian viikko

Twitterissä @euenergyweek ja @Energy4Europe

 

Euroopan komissiolta toimenpideohjelma ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi – Kaupungit ja alueet toimeenpanon keskiössä

Euroopan komissio julkaisi One Planet – huippukokouksessa 12.12. toimintasuunnitelman modernin
ja puhtaan talouden edistämiseksi. Toimintasuunnitelmalla edistetään Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa ja Euroopan unionin roolia ilmastopolitiikan edelläkävijänä maailmassa. Toimintasuunnitelma Action Plan for the Planet sisältää 10 politiikka-aloitetta modernin ja vähähiilisen talouden edistämiseksi. Tavoitteet ovat
Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin 10 poliittisen painopisteen mukaisia.
Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on sitouttaa pääomamarkkinat sekä sijoittajat kohti puhtaan energian käyttöönottoa sekä eurooppalaisen teollisuuden ja talouden modernisaatioon. Toimenpidepaketilla
pyritään vahvistamaan EU:n kilpailukykyä uusiutuvan energian, energiatehokkuuden sekä puhtaan teknologian
aloilla. EU pyrkii kehittämään energia- ja ilmastolainsäädännön lisäksi keinoja, jotka edistävät investointeja, luovat työllisyyttä sekä mahdollistavat teollisuuden innovaatioita.
Euroopan komission varapuheenjohtaja ja energiaunionista vastaava komissaari Maroš Šefčovič painotti huippukokouksessa kaupunkien ja alueiden merkitystä vähähiiliseen talouteen siirtymisessä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Tulevaisuuden teknologiaan liittyvää innovaatio- ja tutkimustoimintaa tulee vahvistaa ja eurooppalaiset nuoret osallistaa vähähiilisen tulevaisuuden kehittämiseen.
Šefčovič painotti taloudellisen ja teknisen tuen antamista paikallisille toimijoille sekä parempaa EU-rahoituksen hyödyntämistä paikallisella tasolla.
Yksi toimenpideohjelman aloitteista on suunnattu kaupungeille. Euroopan komissio ja Euroopan investointipankki julkaisivat viime viikollaUrban Investment Support for Cities -aloitteen (URBIS).Urbis on osa Euroopan komission EU Urban Agendan täytäntöönpanoa ja se helpottaa kaupunkeja löytämään rahoitus- ja neuvontatukea EU-rahoitusohjelmien osalta.
Lisätietoa:
Urban Investment Support for Cities

Komission odotettu energiapaketti julkaistiin

Euroopan komissio julkaisi 30.11. ”talvipaketiksi” kutsutun uuden energiapakettinsa ja aiheeseen liittyvän tiedonannon ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille”. Energiapaketilla on komission mukaan kolme päätavoitetta: asettaa energiatehokkuus EU:n energiapolitiikan etusijalle, edistää EU:n globaalia johtoasemaa uusiutuvan energian alalla sekä mahdollistaa kohtuulliset sopimusehdot kuluttajille.

Talvipaketti sisältää useita direktiivipäivityksiä, kuten EU:n uusiutuvan energian, energiatehokkuuden, rakennusten energiatehokkuuden sekä sähkömarkkinadirektiivien päivitykset. Lisäksi paketissa esitetään energia-alan sääntelyviranomaisten roolin vahvistamista, EU:n energiaunionin ohjauspaketin päivittämistä sekä uusia asetusehdotuksia koskien varautumista sähkökriisiin. Komission tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuutta EU-alueen kulutuksesta 27 prosenttiin ja vähentää energian kokonaiskulutusta 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoa

IEA:n raportti painottaa energiasektorin merkitystä Pariisin ilmastoneuvotteluissa

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n 15.6.2015 julkistettu World Energy Outlook Special Report esittää lähtökohtia joulukuussa 2015 Pariisissa pidettäviin ilmastoneuvotteluihin (COP21). Raportin yleinen viesti on se, että maailman tämänhetkinen energian tuotanto ja käyttö eivät sovi yhteen globaalien ympäristötarpeiden kanssa, mikä vaarantaa maailman energiaturvallisuuden. Energian tuotanto ja käyttö aiheuttavat kaksi kolmasosaa maailman kasvihuonekaasupäästöistä, minkä vuoksi IEA:n mukaan tulevan Pariisin ilmastokokouksen päästölupausten tulee vähentää kyseisiä päästöjä merkittävästi.

Pariisin ilmastoneuvotteluita koskien IEA painottaa maantieteellisesti kokonaisvaltaisen ratkaisun saavuttamisen ja energiayritysten osallistumisen tärkeyttä. Raportissa arvioidaan, että energia-alan kasvihuonekaasujen päästöhuippu voidaan saavuttaa jo vuonna 2020, mikä olisi kymmenen vuotta nykylupausten perusteella tehtyä arviota aikaisemmin. Raportissa esitetään keinoja globaaleihin päästövähennystavoitteisiin pääsemiseksi ja eritellään viisi keinoa, jolla energiasektorin päästöt saataisiin laskuun. Merkittävimpänä keinona nähdään energiatehokkuuden lisääminen.

IEA on vuonna 1974 perustettu itsenäinen järjestö, jonka toiminnan tavoitteena on tukea energiaturvallisuutta sen 29 jäsenmaassa ja tarjota tutkimusta tavoista käyttövarman, edullisen ja puhtaan energian takaamiseksi. IEA:n jäsenmaita ovat lähes kaikki länsimaat.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA

Raportin tiivistelmä

EU:n kestävän energian viikko kesäkuussa Brysselissä

Pk-yritysten toimeenpanovirasto (EASME) ja Euroopan komission energian pääosasto (DG ENER) järjestävät EU:n kestävän energian viikon (EUSEW) 15.-19.6.2015 Brysselissä. Teemaviikon tavoitteena on tuoda kuluttajat, viranomaiset ja muut energia-alan toimijat yhteen vaihtamaan kokemuksia ja keskustelemaan Euroopan kestävän energian tulevaisuudesta ja energiaunionista. Viikon aikana ympäri Brysseliä järjestetään lukuisia turvalliseen, puhtaaseen ja tehokkaaseen energiaan liittyviä energiapäiviä ja oheistapahtumia sekä kolmipäiväinen energiapolitiikkaan keskittyvä konferenssi (EUSEW 2015 Policy Conference).

EUSEW 2015 Policy Conference järjestetään 16.-18.6.2015 Brysselissä osana EU:n kestävän energian viikkoa. Konferenssin teemana on tänä vuonna vastuullisten kuluttajien rooli energiaunionissa ja sen ohjelma sisältää komission sekä energia-alan sidosryhmien organisoimia tilaisuuksia ja työpajoja. Konferenssin aikana jaetaan EU:n kestävän energian palkinnot ja tarjotaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen muiden toimijoiden kanssa. Ilmoittautuminen konferenssiin on avoinna 8.6.2015 saakka.

EU:n kestävän energian viikolla järjestetään lisäksi esimerkiksi E² Tech4Cities -verkostoitumistilaisuus 18.6.2015. Enterprise Europe Brussels-organisaation järjestämän tilaisuuden tavoitteena on kartoittaa kaupunkien kestäviä ja tehokkaita energia- ja energiatehokkuusteknologian ratkaisuja sekä tarjota tilaisuus tutkimus- ja teknologiapartnereiden löytämiseen. Kunnille, yrityksille, julkishallinnon edustajille, teollisuusjärjestöille sekä yliopistoille ja tutkimuskeskuksille suunnatun tapahtuman ilmoittautuminen on avoinna 8.6.2015 asti.

Teemaviikon kotisivu

Konferenssin ohjelma

E² Tech4Cities -tilaisuuden kotisivu