Robert Madelinin innovaatioraportti ”Opportunity Now: Europe’s Mission to Innovate” kartoittaa innovatiivista Eurooppaa

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker määräsi kesäkuussa 2015 innovaatiopolitiikasta vastaavan neuvonantajansa Robert Madelinin (entinen DG Connect:n pääjohtaja) tekemään strategisen arvioinnin siitä, kuinka Eurooppaan saadaan luotua innovaatiomyönteisempi toimintaympäristö. Mandelinin toimeksiantoon kuului lisäksi kehittää eri politiikanaloja ylittävää innovaatioajattelua ja tuoda tuoretta ajattelua tapaan, jolla komissio kehittää ja toimeenpanee innovaatiopolitiikkaansa. Omien sanojensa mukaisesti Mandelin pyrkii raportissa tekemään eurooppalaisille toimijoille ymmärrettäväksi innovaattoreiden tarpeita, käytäntöjä ja oivalluksia globaalisti, luoden pohjan uudistetulle sitoumukselle innovatiivisesta Euroopasta.

Tiistaina 5.7. julkaistussa innovaatioraportissa ”Opportunity Now: Europe’s Mission to Innovate” Madelin pyrkii arvioimaan, miten Eurooppa tulee parhaiten asemoida globaalina innovaatiomyönteisenä toimijana ja miten eurooppalaiset ideat saadaan markkinoille. Raportissa arvioidaan, mitkä sääntelyn ja politiikan puitteet voivat tukea näitä tavoitteita parhaiten ja kuinka saadaan luotua tehokkaammin voimakasta mutta samalla ketterää rahoitusta innovatiiviselle kasvulle. Raportin on julkaissut European Political Strategy Center (EPSC), joka on komission sisäinen ajatushautomo.

Lisätietoja ja linkki raporttiin