Euroopan komissio ehdottaa verouudistuksia digitaalialalle

Euroopan komissiossa valmistellaan digitaalisen liiketoiminnan verotuksen uudistamista ja yhtenäistämistä digitaalisen yhteismarkkinan ja alueiden kilpailukyvyn kehittymisen tukemiseksi. Tavoitteena on tasata perinteisten ja digitaalisia tuotteita tarjoavien yritysten välistä erotusta verotuksessa, taata julkisen sektorin verokannan kestävyys digitaalisen liiketoiminnan alojen kasvaessa vauhdilla sekä luoda EU-tasolla yhtenäinen, selkeä ja ennakoitava kestävä ja kasvua edistävä digitaalisen talouden verotusmalli. Lue lisää

EU:n ympäristöalan rahoitusväline Lifen rahoitushaut aukeavat alustavasti huhtikuun puolivälissä

Life-ohjelman vuoden 2018 rahoitushakujen alustava avautumispäivämäärä on nyt julki. Muun muassa julkisyhteisöille suunnatut rahoitushaut aukeavat näillä näkymin huhtikuun puolivälissä. Life-rahoitusohjelma keskittyy EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteiden edistämiseen vuosina 2014-2020 noin 3,4 miljardin euron voimin. Ohjelman tarkoitus on saattaa liikkeelle uusia, laaja-alaisesti toteutettavia projekteja. Lue lisää

Kyberturvallisuusalan Horisontti 2020-rahoitushaut ovat avautuneet

Microsoft ja Politico järjestivät kyberturvallisuutta käsittelevän paneelikeskustelun Brysselissä 27.3.2018. Mukana keskustelemassa olivat europarlamentaarikko Marietje Schaake, Jon Eklund Ruotsin puolustusministeriöstä, Magnus Nordéus Ericssonilta ja DigitalEuropesta sekä Lucie Krahulcova Access Now -yhdistyksestä. Lue lisää

iEER Midterm Conference called for support for young entrepreneurs

Conference attracted over 100 participants from all over Europe to discuss and learn about findings and experiences from the first two years of the iEER Interreg Europe project. Read more.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taideyliopisto Helsinki EU Officen uudeksi yhteistyökumppaniksi

Taideyliopisto aloittaa Helsinki EU Officen uutena ylläpitäjänä 1. tammikuuta 2018. Taideyliopisto antaa taiteen ylintä koulutusta ja harjoittaa tutkimusta sekä taiteellista toimintaa. Taideyliopisto syntyi vuonna 2013 Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun yhdistyessä.Taideyliopiston liittymisen jälkeen Helsinki EU Office toimii yhteensä 14 etelä-suomalaisen yhteistyökumppanin EU-asiantuntijana ja edunvalvojana Brysselissä.

Taide ja design saavat erityistä painoarvoa elinvoimaisen ja kestävän yhteiskunnan temaattisella sektorilla, joka on yksi Helsinki EU Officen temaattisista painopisteistä vuodelle 2018. Muut temaattiset painopisteet vuodelle 2018 ovat tutkimus, teknologia ja innovaatiotoiminta; hyvinvoiva, terve ja turvallinen yhteiskunta; älykäs ja kestävä kaupunki- ja aluekehittäminen; elinvoimainen ja kestävä yhteiskunta; eurooppalaiset liikenneverkot ja logistiikka sekä Itämeren alue.

Helsinki EU Office tukee yhteistyökumppaneidensa tunnettuutta, näkyvyyttä ja verkostoitumista Brysselissä keskeisten sidosryhmien ja päätöksentekijöiden kanssa. Lisäksi Helsinki EU Office tarjoaa yhteistyökumppaneilleen neuvontaa ja koulutusta EU-politiikasta ja rahoitusmahdollisuuksista sekä tiedottaa ajankohtaisesta lainsäädännön valmistelutyöstä, rahoitushauista sekä tapahtumista Brysselissä.

Taideyliopisto

Helsinki EU Officen ylläpitäjät laajasti esillä alueiden ja kaupunkien suurtapahtumassa Brysselissä

Helsinki EU Office osallistui aluepolitiikan vuosittaiseen European Week of Regions and Cities (EWRC) -avaintapahtumaan jälleen monimuotoisella ohjelmatarjonnalla 9.–11.10.2017.

Helsinki EU Office järjesti EWRC-viikolla ylläpitäjilleen useita kiinnostavia tapaamisia ja ajankohtaiskatsauksia EU-aiheisiin. Vierailuohjelma alkoi maanantai-iltana edunvalvontaillallisella, jonka teemana oli älykäs kaupunkikehittäminen sekä tulevaan rakennerahastonkauteen valmistautuminen. Alustajina paikalla olivat Euroopan alueiden tutkimus- ja innovaatioverkosto ERRINin uusi johtaja Pirita Lindholm sekä komission aluepolitiikan pääyksiköstä varayksikönpäällikkö Elina Hakonen-Meddings.

EU:n tulevaisuus, budjetti ja painopisteet keskusteluiden ytimessä

Tiistai alkoi vierailulla Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen kabinettiin.  Kabinettipäällikkö Juho Romakkaniemi puhui Euroopan tämän hetken taloudellisista ja sosiaalisista haasteista sekä tarjosi läpileikkaavan analyysin globaalin talouden tilaan. Haasteiden lisäksi Romakkaniemi korosti EU:n talousalueen kokoa, kasvun trendiä sekä poliittista vakautta.

Romakkaniemen kanssa keskusteltiin lisäksi EU:n monivuotisen rahoituskehyksen painopisteistä. Euroopan komissio antaa rahoituskehysesityksenä vuoden 2018 toukokuussa, ja toistaiseksi on vielä epäselvää, onko seuraava ohjelmakausi seitsen- vai viisivuotinen.

Tulevalla ohjelmakaudella EU:n rahoitusinstrumenttien yksinkertaistaminen tulee olemaan keskeistä.  Älykkään erikoistumisen konseptia tullaan jatkamaan.  Euroopan komissio näkee myös innovaatiorahoituksen tärkeänä. EU:n tulevaisuuskeskustelun ja Junckerin valkoisen paperin 4. skenaario ”Tehdään vähemmän asioita, mutta tehokkaammin” (”Doing less more efficiently”) on näillä näkymin toteutumassa, arvioi Romakkaniemi.

Euroopan strategisten investointien rahasto 2.0:n kolmikantaneuvottelut parlamentin, neuvoston ja komission välillä tulivat päätökseen kaksi viikkoa sitten. Rahoituksesta 40 % tullaan korvamerkitsemään Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden täytäntöönpanoon.

Ylläpitäjät tapasivat myös suomalaisia europarlamentaarikkoja, jotka osaltaan antoivat ajankohtaisia näkemyksiään omien valiokuntiensa keskeisistä asioista. Parlamentin puolella komission puheenjohtajan Junckerin kausi on näyttäytynyt ”paremman ja vähemmän sääntelyn” valossa parlamentissa vähemmän hektiseltä kuin aiemmat viisivuotiskaudet. Toisaalta monivuotisten rahoituskehysten ja tulevien ohjelmakausien neuvottelut tullaan vielä käymään suureksi osaksi tämän parlamentin kanssa eli ennen vuoden 2019 vaaleja.

Ylläpitäjämme pääsivät myös esille osana EWRC-viikon virallista ohjelmaa. Tiistaina 10.10. Helsingin kaupunki oli mukana konsortiossa, joka järjesti ”Capital Cities and Regions” -työpajan Prahan kaupungin EU-edustustossa Brysselissä. Tapahtuma keskittyi kaupunkien ja alueiden tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä EU:n strategisiin tavoitteisiin vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Uudenmaan liitto oli puolestaan mukana keskiviikkona 11.10. järjestetyssä ”A regional Start-up and Scale-up Initiative – learning from iEER regions” – seminaarissa. Tapahtumaa olivat mukana järjestämässä myös Alueiden komitea ja Euroopan komissio.

Pääkaupunkiseudun älykkäät ja innovatiiviset ekosysteemit innostivat Brysselissä

Helsinki EU Office järjesti osana EWRC-viikon ohjelmaa yhdessä Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston, Aalto yliopiston ja Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa kaupunki-yliopisto yhteistyöhön keskittyneen sivutapahtuman tiistaina 10.10. Helsinki EU Officen tiloissa. Seminaari keräsi salin täyteen osallistujia.

Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston  varapääjohtaja Katja Reppel   piti tilaisuuden aloituspuheenvuoren ja painotti yliopistojen, kaupunkien, paikallishallintojen sekä liiketoiminnan yhteistyön merkitystä  kaupunkien älykkäässä erikoistumisessa.

Helsingin kaupungin erityissuunnittelija Ida Björkbacka valotti puheenvuorossaan kaupungin roolin  mahdollisuuksia monipuolisessa innovointitoiminnassa. Yliopistojen ja kaupunkien yhteistyö kaupunkikehityksessä, yrittäjyyttä tukevan ympäristön luomisessa sekä erinomaisen tutkimuksen monipuolisessa hyödyntämisessä tulee olla strategista ja pitkäaikaista. Helsinki Think Company ja Kaupunkiakatemia ovat esimerkkejä Helsingin alueen avoimista innovointialustoista, jotka edistävät yrittäjyyttä ja innovointia.

Anna-Maria Vilkuna ja Päivi Keränen Metropoliasta toivat esiin kampusalueen mahdollisuuksia kaupungin kehittämiseen. Kampusalueen rooli älykkäiden kaupunkien kehittämisessä koskee muun muassa tiedonluomista ja jakamista, uusia ratkaisujen rohkeaa kokeilemista, innovaatio- ja kaupunkikehityksen kumppanuuksien kehittämistä sekä ideointiin, väittelyyn ja mielipidevaikuttamiseen osallistuminen.

Espoon kaupungin kansainvälisten asioiden koordinaattori Milla Ovaska markkinoi Espoon kaupungin innovointiin kannustavaa toiminta- ja ajattelutapaa.  Espoo Innovation Garden on ekosysteemi ja alusta innovatiivisille työ- ja toimintavoille sekä yhteistyön kulttuurille. Espoo Innovation Garden on osa yhteisöllistä ajattelutapaa, jossa korostuu yhdessä tekeminen.   Espoon kaupungin ja Aalto yliopiston strategisessa kumppanuudessa painotetaan innovatiivisten ratkaisujenlöytämistä sekä yhteistyötä koulutuksessa, tutkimuksessa, viestinnässä ja markkinoinnissa alueen kilpailukyvyn kasvattamiseksi.

Tuula Palmén puolestaan esitteli Health Capital Helsinki – projektia terveysalan innovaatioiden, investointien ja liiketoiminnan kasvattamiseksi Helsingin alueella. Projekti perustuu pääkaupunkiseudun vahvaan osaamis- ja tietopääomaan terveysteknologiassa. Projekti mahdollistaa Helsingin alueen asiantuntijuuden ja tutkimuksen pääsyn kansainvälisille markkinoille.

Asiantuntijoilta kuultiin painavaa asiaa EU:n tulevaisuudesta

Keskiviikko-aamun EU-ajankohtaiskatsauksessa kuultiin Tekesin tutkimus- ja innovaatioasioiden erityisasiantuntija Matti Hiltusta, joka valotti tulevan tutkimuksen puiteohjelman rakennetta sekä muun muassa uutena elementtinä ohjelmaan mukaan tulevia ”missioita”.

Euroopan unionin tulevaisuuden skenaarioista kertoi Euroopan komission viestintäneuvonantaja Aura Salla, joka painotti yhteisten ja jaettujen periaatteiden tärkeyttä unionin sisällä.

Tapahtuma lähetettiin myös suorana webinaarilähetyksenä, joka mahdollisti puheenvuorojen seuraamisen etänä. Webinaarin voi katsoa tallenteena täällä.

Suora verkkolähetys on Helsinki EU Office uusi palvelumuoto ylläpitäjillemme.

Iltapäivällä ohjelma jatkui Suomen kasvukäytävähankkeen ympärille rakennetun Alueiden elinvoimaan ja kehityskäytäviin keskittyneen miniseminaarin merkeissä, joka järjestettiin yhteistyössä Hämeen liiton kanssa.