Euroopan komissio julkaissut Euroopan tulevaisuutta vuoteen 2025 asti käsittelevän asiakirjan

Euroopan komissio on julkistanut Euroopan tulevaisuutta käsittelevän asiakirjan eli nk. valkoisen kirjan (white paper). Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esitteli dokumentin keskiviikkona 1.3. Euroopan parlamentin täysistunnolle Brysselissä peräänkuuluttaen EU-maiden johtajilta toimia unionin kehittämiseksi Britannian EU-eron jälkeen.

Komission valkoisessa kirjassa esitellään viisi toisistaan poikkeavaa mahdollista kehityspolkua siitä, miten unioni voisi kehittyä vuoteen 2025 mennessä. Nämä viisi skenaariota ovat:

  1. Jatketaan entiseen tapaan
  2. Sisämarkkinat etusijalle
  3. Halukkaat tekevät enemmän yhdessä
  4. Tehdään vähemmän mutta tehokkaammin
  5. Tehdään paljon enemmän yhdessä

Lisäksi dokumentissa hahmotellaan uusien teknologioiden vaikutusta yhteiskuntaan ja työpaikkoihin, globalisaatiota ja turvallisuutta koskevia huolenaiheita ja populismin nousua.

Juncker painotti puheessaan Euroopan parlamentille, että on jäsenvaltioiden ja kansalaisyhteiskunnan tehtävä käydä keskustelua siitä, minkälaiseksi Euroopan halutaan kehittyvän. Tänään julkaistussa valkoisessa kirjassa komissio myöntääkin, ettei EU ole onnistuneesti kyennyt viestimään keskeisistä tavoitteistaan ja saavutuksistaan kansalaisille. Juncker kuitenkin korosti puheenvuorossaan, ettei EU:sta saa antaa tulla lyhyen tähtäimen puoluepoliittisten tavoitteiden uhri, vaan kattava unionin laajuinen keskustelu on tarpeen ja kansalaisten äänten tuominen mukaan tähän keskusteluun tulee olla kaiken keskiössä. Komissio osallistuu tähän keskusteluun tulevina kuukausina julkaisemalla keskusteluasiakirjoja EU:n sosiaalisen ulottuvuuden kehittämisestä, talous- ja rahaliiton syventämisestä, globalisaation hallinnasta, EU:n puolustuksesta sekä EU:n rahoituksesta.

Valkoinen kirja on Euroopan komission panos 25. maaliskuuta järjestettävään Rooman huippukokoukseen, jossa juhlistetaan EU:n 60-vuotista taivalta, mutta keskustellaan myös sen tulevaisuudesta 27 jäsenvaltion unionina. Puheessaan Euroopan parlamentille Juncker nimesikin Rooman huippukokouksen ”EU:n 27 jäsenvaltion syntyhetkeksi” viitaten Britannian tulevaan EU-eroon.

Lisätietoa

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_en.htm