Euroopan investointipankkiryhmä ja komissio lisäävät tukea innovatiivisille yrityksille

Euroopan investointipankkiryhmä ja Euroopan komissio julkistavat 15.6.2015 kolme uutta riskinjakorahoitusvälinettä sekä näihin liittyviä uusia neuvontapalveluita. Uudet InnovFin-tuotteet esiteltiin Riiassa järjestetyssä innovatiivisia yrityksiä koskevassa konferenssissa (Innoweek 2015) ja niiden tavoitteena on edistää innovatiivisten yritysten kilpailukykyä Euroopassa. Esitellyt rahoitusvälineet ovat osa Horisontti 2020 -puiteohjelman teollisuuden johtoasema -pääpilarin alle kuuluvaa InnovFin-rahoitusinstrumenttia (EU Finance for Innovators). InnovFin on riskinjakorahoitusväline, joilla halutaan tukea eri toimialojen tutkimus- ja innovaatiohankkeita EU:ssa suorien lainojen ja lainatakausten keinoin.

Uudet InnovFin Energy Demo Projects ja InnovFin Infectious Diseases -tuotteet mahdollistavat lainan myöntämisen energia- ja lääketieteen alojen projekteille, joille muuten olisi hankala saada rahoitusta. Kummankin rahoitustuotteen käynnistämiseksi on kohdennettu 100 miljoonaa euroa. InnovFin Venture Capital Facility -rahoitustuote puolestaan keskittyy startup-yrityksiin kohdistuviin riskirahastoihin. Tuotteen 430 miljoonan euron budjetti kohdistetaan EU:n jäsenmaiden ja H2020-ohjelman assosiaatiomaiden yrityksiin, ja investoinnit otetaan käyttöön noin 30 erikseen valitun rahoituksen välittäjäorganisaation kautta. Lopullisena tavoitteena on auttaa luomaan startup-yrityksille kohdennettuja investointeja 1,6 miljardin euron edestä.

Instrumenttien julkistamisen lisäksi EIP ja komissio hyväksyivät muutosehdotukset InnovFin Advisory -neuvontapalveluiden laajentamiseksi myös kierto- ja biotalouden, keskeisten mahdollistavien teknologioiden ja strategisten energiateknologioiden sektoreille.

Lisätietoa

Euroopan investointipankin tiedonanto 

EFSI rahoittamaan uusiutuvaan energiaan ja strategiseen infrastruktuuriin liittyviä hankkeita

Euroopan investointipankin (EIP) hallintoneuvosto hyväksyi 19.5.2015 neljän energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja strategiseen infrastruktuuriin liittyvän hankkeen rahoituksen Euroopan investointiohjelmaan sisältyvän Euroopan strategisten investointien rahaston (EFSI) varoista. Positiivisen rahoituspäätökset saaneet hankkeet koskevat teollisuuden energian käytön vähentämistä Suomessa, uusiutuvia energialähteitä ja niihin liittyvien siirtoyhteyksien tukemista Pohjois- ja Länsi-Euroopassa, energiatehokkuuden investointeja lämmityskustannusten pienentämiseksi yksityiskodeissa Ranskassa ja kaasun siirron parantamista Espanjassa. Suomalaisen hankkeen tarkoituksena on rakentaa suuren mittakaavan omavarainen, uusiutuvaa energiaa käyttävä sellutehdas Äänekoskelle.

EIP:n hallintoneuvosto hyväksyi kaikkiaan 21 hankkeen rahoituksen, joille myönnettävä lainarahoitus tulee olemaan yhteensä yli kahdeksan miljardia euroa. Hankkeista neljää suunnitellaan rahoitettavaksi EFSI:n kautta sen virallisen luomisen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto ovat tehneet päätöksen sen perustamisesta. Komissio toivoo EFSI:n toiminnan käynnistyvän syyskuuhun 2015 mennessä.

EIP:n tiedote

Komission tiedote