Baltic Fundig -rahoitusportaali kokoaa yhteen Itämeren alueen hankerahoitusmahdollisuuksia

Uusi internetpohjainen tietokanta Baltic Funding kokoaa yhteen tietoa Itämeren alueen hankerahoitusmahdollisuuksista. Tietokanta sisältää yli 300 rahoitusinstrumenttia kaikista Itämeren alueen maista mukaan lukien myös koko EU:n laajuiset rahoitusmahdollisuudet. Rahoitusportaali sisältää lisäksi tietoa myös Norjan ja Venäjän tarjoamista rahoitusohjelmista. Tietokannasta voi hakea temaattisten aihepiirien perusteella ja hakusanoilla kiinnostavia rahoitusmahdollisuuksia aina paikallistason projekteista suuriin, rajat ylittäviin yhteistyöhankkeisiin. Tietokanta on kehitetty EU:n Interact -ohjelman ja Ruotsin instituutin yhteistyönä.

Lisätietoa

Baltic Fundig -rahoitusportaali kokoaa yhteen Itämeren alueen hankerahoitusmahdollisuuksia

Uusi internetpohjainen tietokanta Baltic Funding kokoaa yhteen tietoa Itämeren alueen hankerahoitusmahdollisuuksista. Tietokanta sisältää yli 300 rahoitusinstrumenttia kaikista Itämeren alueen maista mukaan lukien myös koko EU:n laajuiset rahoitusmahdollisuudet. Rahoitusportaali sisältää lisäksi tietoa myös Norjan ja Venäjän tarjoamista rahoitusohjelmista. Tietokannasta voi hakea temaattisten aihepiirien perusteella ja hakusanoilla kiinnostavia rahoitusmahdollisuuksia aina paikallistason projekteista suuriin, rajat ylittäviin yhteistyöhankkeisiin. Tietokanta on kehitetty EU:n Interact -ohjelman ja Ruotsin instituutin yhteistyönä.

Rahoitusportaaliin

Vaikuttavuus Horisontti2020 -hankkeissa – Mitä komissio tarkoittaa vaikuttavuudella ja miten parantaa sitä omassa hakemuksessa?

Helsinki EU Office osallistui Brysselissä toimivan yliopistojen, yritysten ja kansallisten virastojen muodostaman Science Business –innovaatioverkoston järjestämään koulutukseen, jonka aiheena oli Horisontti2020 –hankkeiden vaikuttavuus. Tapahtumalla oli kaksi perimmäistä tarkoitusta. Ensimmäinen oli tarkastella, mitä komissio ylipäätään tarkoittaa puhuessaan vaikuttavuudesta sekä toiseksi, miten hakija voi tehdä parantaakseen oman H2020-projektinsa vaikuttavuusosiota.

Tilaisuuden vetäjä, Science Businessin johtajan Roy Penningsin mukaan komissio ei määrittele tarkkaan mitä se tarkoittaa vaikuttavuudella siksi, että se haluaa jättää hankkeille tilaa löytää uusia, innovatiivisia muotoja, joilla määritellään mitä hankkeella saadaan aikaiseksi ja miten sen tuloksia mitataan. Lisäksi komissio jättää vaikuttavuus-termin auki siksi, ettei se joutuisi itse ohjelmakauden jälkeen tilivelvolliseksi vaikuttavuuden onnistumisesta. Hankkeiden pisteytyksen kannalta vaikuttavuusosio on todella merkittävä, sillä kolmasosa kokonaispisteistä tulee ko. osasta (jossain tapauksissa vieläkin enemmän).

Lue koko teksti