Helsinki EU Officen uusi henkilökunta esittäytyy

Yhteiskuntatieteiden maisteri Krista Taipale on aloittanut Helsinki EU Officen (Bryssel) uutena päällikkönä 1.1.2016 alkaen. Krista Taipale siirtyi tehtävään Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimistosta, jonka päällikkönä hän toimi miltei neljätoista vuotta. Tätä ennen hän on työskennellyt Akavassa kansainvälisten asioiden yksikössä sekä Teknillisen korkeakoulun innovaatiokeskuksessa viestinnän ja kansainvälisten suhteiden tehtävissä. Kristalla on vankka kokemus EU-politiikan eri osa-alueilta, EU-rahoitusohjelmien hyödyntämisestä, viestinnästä sekä edunvalvonta -ja lainsäädäntötyöstä.

Samanaikaisesti Krista Taipaleen kanssa toimistossa aloitti valtiotieteiden maisteri Saara Harjula, joka on nimitetty Helsinki EU Officen toiseksi EU-erityisasiantuntijaksi.  Saara siirtyi tehtävään Suomen pysyvästä edustustosta, jossa hän on avustanut kahdeksan vuotta Coreper 1 -virkamiehiä kilpailukyky-, tutkimus-, työllisyys-, sosiaali- ja terveyssektoreilla. Saara on työskennellyt aiemmin Sanoma Oyj:ssa sekä Helsinki EU Officessa viestinnän tehtävissä. Helsinki EU Officen pitkäaikaisena EU-erityisasiantuntijana jatkaa edelleen valtiotieteiden maisteri Sarika Vij.

Helsinki EU Officen uusi tiimi palvelee mielellään Brysselin yhteistyökumppaneita toimintaamme liittyvissä asioissa – ja toivottaa oikein hyvää alkanutta työvuotta 2016!

Helsinki EU-toimisto toimii jatkossa Uudenmaan liiton alaisuudessa

Helsinki EU-toimisto yhdistyi vuodenvaihteessa osaksi Uudenmaan liittoa, kun toimiston hallinta siirtyi pois Helsingin kaupungilta. Toimisto palvelee jatkossa osana Uudenmaan liiton kansainvälisten verkostojen yksikköä.

Toimiston uudeksi päälliköksi nimettiin Uudenmaan liiton kansainvälisten asioiden päällikkö Janne Tamminen. Hänen lisäkseen toimistossa työskentelevät erityisasiantuntijat Saara Vihko ja Sarika Vij sekä kaksi vaihtuvaa harjoittelijaa.

Helsinki EU-toimiston omistajapohjaan ei tullut siirtymisen yhteydessä muutoksia. Toimisto palvelee jatkossakin Uudenmaan, Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen liittojen sekä Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Hankenin, Metropolian sekä Laurean toimijoita EU-edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä.

Uudenmaan liiton tiedote