Startup Europe for Growth and Innovation Radar -rahoitushaku aukeaa joulukuussa

Euroopan komission Startup Europe for Growth and Innovation Radar -rahoitushaku avautuu 8. joulukuuta 2016 ja päättyy 25. huhtikuuta 2017. Haun kokonaisbudjetti on 12 miljoonaa euroa ja se on suunnattu projekteille, jotka edistävät startupien ja teknologia-alan yritysten kasvua ja markkinamenestystä sekä laajempaa tietoisuutta innovatiivisesta ICT-osaamisesta Euroopassa. Rahoitushakemusten tulee pohjautua joko EU:n Startup Europe tai Innovation Radar -aloitteeseen. Rahoitushausta järjestettiin infotilaisuus Slush-tapahtumassa Helsingissä 1.12.2016.

Lisätietoa

Tukipalveluita tarjolla esikaupallisten ja innovatiivisten julkisten hankintojen suunnitteluun

European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP) tukee julkisia hankkijoitakehittämään esikaupallisen hankinnan (PCP, Pre-Commercial Procurement) tai innovatiiivisen ratkaisun julkisen hankinnan (PPI, Public Procurement of Innovative Solutions) tarjoamalla tukipalveluita ja oikeudellista neuvontaa hankinnan käynnistämisessä ja toimeenpanossa. Kaikki julkiset hankkijat EU maista voivat hakea tukipalveluita, joita tullaan tarjoamaan yhteensä 12 hankkeelle. Tukipalveluista kiinnostuneet voivat täyttää EAFIP:in nettisivuilta löytyvän kyselylomakkeen 30.6.2016 mennessä.

Tukipalveluiden saajien valinnassa noudatetaan EAFIP:in määrittelemiä kriteerejä. Valituilla hankkijoilla on oltava konkreettinen intressi ja sitoumus aloittaa PCP- tai PPI -projekti. Esikaupallisten ja innovatiivisten julkisten hankintojen potentiaalinen vaikutus otetaan huomioon valinnassa. Tukipalveluiden saajat valitaan ottaen huomioon hankkijoiden maantieteellinen sijainti, jotta tuki jakaantuu tasaisesti jäsenmaiden kesken. Tukipalveluiden saamiseksi julkisen hankkijan tulee olla kokematon esikaupallisten ja innovatiivisten julkisten hankintojen toimeenpanossa kyseisen maan oikeusjärjestelmän alla, jolloin tarve tukipalveluille on perusteltu

EAFIP on aloite, joka keskittyy innovatiivisten julkisten hankintojen etujen esiin nostamiseen sekä julkisten hankkijoiden koulutukseen ja tukemiseen. Aloite kohdistuu erityisesti ICT-pohjaisten ratkaisujen innovatiivisten julkisten hankintojen toimeenpanoon EU:ssa kolmen vuoden aikana (2015–2017). EAFIP pyrkii korostamaan innovatiivisten julkisten hankintojen etuja sekä parhaita käytäntöjä ympäri Eurooppaa rohkaistakseen ICT-ratkaisuiden innovatiivisia julkisia hankintoja.

Lisätietoja tukipalveluiden hakemisesta

Lisätietoja EAFIP:ista

ERRIN järjestää terveys- ja ICT-alojen partnerinhakutilaisuudet kesäkuussa

ERRIN järjestää Brysselissä kesäkuussa kaksi hanketoimijoille suunnattua partnerinhakutilaisuutta. ERRINin ICT- ja edistyneen tuotannon ja nanoteknologian työryhmät järjestävät 21.6. sidosryhmätapahtuman, jonka aiheena ovat kehitystä vauhdittavat teknologiat, eli KETs (key enabling technologies). Komission edustajat esittelevät tapahtumassa KET-ohjelmaa sekä siihen liittyviä tulevia rahoitushakuja. Iltapäivän ohjelma koostuu erilaisista työryhmistä. Kevään aikana on mahdollista lähettää toiveitaan tapahtuman teemoihin liittyen, jotta sisältö vastaisi mahdollisimman hyvin osallistujien toiveisiin.

21.–22.6 järjestettävässä terveysalan partnerinhakutilaisuudessa osallistujilla on mahdollisuus päästä esittämään omia projektejaan. Tapahtuman teemoina ovat olosuhteet sairaaloissa (infektiot, antibiootit, nanoteknologia lääkkeissä, ruoka), senioritalous ja hyvinvointi, kaupunkiympäristöt ja ikääntyminen (liikenne, julkiset palvelut) ja terveysjärjestelmien digitalisaatio (eHealth, big data, dataturvallisuus ja avoin data). Tapahtumassa esiteltävien projektien täytyy liittyä näihin teemoihin, ja esitysehdotukset tulee jättää viimeistään 2.5.

Health brokerage event

ERRIN Project day – 2017 Nanotechnology and ICT calls for proposals

ICT 2015 Innovate, Connect, Transform -tapahtuma 20.-22.10.2015 Lissabonissa

Euroopan komissio ja Fundação para a Ciência e a Tecnologia -säätiö järjestävät informaatio- ja viestintäteknologian ICT 2015 -tapahtuman 20-22.10.2015 Lissabonissa, Portugalissa. Kyseessä on Euroopan unionin ICT-alan vuoden päätapahtuma, jossa esitellään komission tutkimus- ja innovointipolitiikkaa painottuen Horisontti 2020 -ohjelman ICT-alalle tarjoamiin mahdollisuuksiin. ICT 2015 -tapahtuman ohjelmistossa yhdistyy monta tilaisuutta: politiikkakonferenssi, näyttely ICT-alan tutkimuksesta ja innovaatioista, useita verkostoitumistilaisuuksia sekä Startup Europe Forum. Kolmipäiväisellä konferenssilla esitellään komission aloitteet ICT-alalta Horisontti 2020 pääpilareissa Huipputason tiede ja Yhteiskunnalliset haasteet. Näyttelyssä EU-rahoitusta hyödyntäneet yritykset ja innovatiiviset hankkeet esittelevät projektien tuloksia. Tapahtumassa on tarjolla myös tietoa Horisontti-ohjelman vuosien 2016-2017 ICT-aiheisista työohjelmista ja rahoituksesta.

Lisätietoa

Ilmoittautuminen