EU:n ympäristöalan rahoitusväline Lifen rahoitushaut aukeavat alustavasti huhtikuun puolivälissä

Life-ohjelman vuoden 2018 rahoitushakujen alustava avautumispäivämäärä on nyt julki. Muun muassa julkisyhteisöille suunnatut rahoitushaut aukeavat näillä näkymin huhtikuun puolivälissä. Life-rahoitusohjelma keskittyy EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteiden edistämiseen vuosina 2014-2020 noin 3,4 miljardin euron voimin. Ohjelman tarkoitus on saattaa liikkeelle uusia, laaja-alaisesti toteutettavia projekteja. Lue lisää

Euroopan komissiolta toimenpideohjelma ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi – Kaupungit ja alueet toimeenpanon keskiössä

Euroopan komissio julkaisi One Planet – huippukokouksessa 12.12. toimintasuunnitelman modernin
ja puhtaan talouden edistämiseksi. Toimintasuunnitelmalla edistetään Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa ja Euroopan unionin roolia ilmastopolitiikan edelläkävijänä maailmassa. Toimintasuunnitelma Action Plan for the Planet sisältää 10 politiikka-aloitetta modernin ja vähähiilisen talouden edistämiseksi. Tavoitteet ovat
Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin 10 poliittisen painopisteen mukaisia.
Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on sitouttaa pääomamarkkinat sekä sijoittajat kohti puhtaan energian käyttöönottoa sekä eurooppalaisen teollisuuden ja talouden modernisaatioon. Toimenpidepaketilla
pyritään vahvistamaan EU:n kilpailukykyä uusiutuvan energian, energiatehokkuuden sekä puhtaan teknologian
aloilla. EU pyrkii kehittämään energia- ja ilmastolainsäädännön lisäksi keinoja, jotka edistävät investointeja, luovat työllisyyttä sekä mahdollistavat teollisuuden innovaatioita.
Euroopan komission varapuheenjohtaja ja energiaunionista vastaava komissaari Maroš Šefčovič painotti huippukokouksessa kaupunkien ja alueiden merkitystä vähähiiliseen talouteen siirtymisessä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Tulevaisuuden teknologiaan liittyvää innovaatio- ja tutkimustoimintaa tulee vahvistaa ja eurooppalaiset nuoret osallistaa vähähiilisen tulevaisuuden kehittämiseen.
Šefčovič painotti taloudellisen ja teknisen tuen antamista paikallisille toimijoille sekä parempaa EU-rahoituksen hyödyntämistä paikallisella tasolla.
Yksi toimenpideohjelman aloitteista on suunnattu kaupungeille. Euroopan komissio ja Euroopan investointipankki julkaisivat viime viikollaUrban Investment Support for Cities -aloitteen (URBIS).Urbis on osa Euroopan komission EU Urban Agendan täytäntöönpanoa ja se helpottaa kaupunkeja löytämään rahoitus- ja neuvontatukea EU-rahoitusohjelmien osalta.
Lisätietoa:
Urban Investment Support for Cities

Komissaari Hedegaard peräänkuuluttaa ilmastonmuutokseen sopeutumisen vauhdittamista

Ajatushautomo European Policy Centerin (EPC) tilaisuudessa puhunut ilmastokomissaari Connie Hedegaard vetoaa sekä kansallisen- että alueellisen tason toimijoihin, jotta Eurooppaan saataisiin vakiinnutettua onnistunut suunnitelma ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Hedegaardin mukaan komission tarkoituksena on 16.4.2013 julkaistun strategian avulla toimia katalysaattorina sopeutumistoimien monitasoiselle kehittämiselle. Strategia koostuu kolmesta osa-alueesta: rahoitusvälineiden ja yleisten ohjelinjojen tarjoamisesta, puitteiden luomisesta ilmastonmuutosta käsittelevän tietopohjan vahvistamiseksi sekä sopeutumisnäkökulman valtavirtaistamisesta osaksi eri EU-politiikanaloja ja rahoitusohjelmia.

Hedegaard painotti puheessaan, että sopeutumistoimista koituu väistämättä kustannuksia, mutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista selviäminen ilman ennalta ehkäiseviä toimia voi tulla kalliiksi. Esimerkiksi jos ilmastonmuutokseen liittyvä tieto alettaisiin ottaa huomioon nykypäivän rakentamisessa, koituisi siitä säästöjä pitkällä tähtäimellä. Hänen mukaansa suuri haaste onkin saada sanaa levitettyä sopeutumistoimien tarpeen kiireellisyydestä eri tasojen toimijoille. Sopeutumistoimista koituvien kulujen lisäksi voidaan niiden avulla kuitenkin myös tuottaa taloudellista toimintaa: uusia vaatimuksia asettamalla luodaan teollisuudelle mahdollisuuksia kehittää uusia ratkaisuja ja teknologioita älykkäiden kaupunkien suunnitteluun. Hänen mielestään on tärkeää, että Eurooppa ei lyhyen tähtäimen taloudellisten säästöjen vuoksi jätä käyttämättä vahvuuksiaan puhtaiden ratkaisujen tuottamisessa.

EU:n uuden sopeutumisstrategian tavoitteena on parantaa unionin ilmastonmuutoksen sietokykyä tukemalla ilmastotoimia jäsenmaissa, edistämällä EU-tasolla haavoittuvaisten sektoreiden sopeutumista sekä luomalla perusta hyvin informoidulle päätöksenteolle. Adaptoitumisstrategian avulla täydennetään EU:n tukemaa tavoitetta lievittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia päästömääriä leikkaamalla, jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin pidettyä 2 °C -asteen alapuolella esiteolliseen aikaan verrattuna. Komissio julkaisi adaptoitumisstrategian lisäksi myös vihreän kirjan, joka käsittelee luonnon- ja ihmisten aiheuttamien katastrofien varalle kohdennettuja vakuutuksia ja niiden saatavuuden parantamista EU:n ohjauksella.

Lisätietoja:

Komission tiedote EU:n ilmastonmuutokseen adaptoitumisen strategiasta (16.4.2013)

Kysymyksiä ja vastauksia adaptoitumisstrategiasta

Eurooppalainen ilmastonmuutokseen sopeutumisen foorumi