Ilmastotoiminnan ja energia-alan Horisontti 2020 -infopäivät Brysselissä 14.9 ja 19.9.

Horisontti 2020 -puiteohjelman ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet -työohjelman (yhteiskunnallinen haaste 5) vuoden 2017 rahoitushakuja koskeva infopäivä järjestetään Brysselissä 14.9. Komission järjestämä tapahtuma on suunnattu tutkimusyhteisön jäsenille, yrityksille sekä julkishallinnolle ja ilmoittautuminen tapahtumaan on nyt avoinna. Infopäivää voi seurata myös tapahtuman verkkosivujen kautta webstream-lähetyksenä. Rahoitushaut julkaistaan syksyllä 2016 ja rahoitettavien projektien tarkemmat aiheet löytyvät täältä.

Horisontti 2020 -puiteohjelman turvallinen, puhdas ja tehokas energia -työohjelman (yhteiskunnallinen haaste 3) infopäivä vuoden 2017 rahoitushakuja koskien järjestetään Brysselissä 19.9. Infopäivä tarjoaa päivitettyä tietoa Euroopan energiatehokkuuspolitiikasta ja energiatehokkuusprioriteeteista H2020 -ohjelman vuoden 2017 rahoitushauissa. Tapahtuma tarjoaa ohjeistusta rahoituksen hakemiseen sekä mahdollisuuden osallistua rahoituksen aihealuekohtaisiin työpajoihin. Ilmoittautuminen infopäivään on nyt auki ja infopäivää voi seurata myös tapahtuman verkkosivujen kautta webstream-lähetyksenä.

Lisätietoja ilmastotoiminnan infopäivästä

Lisätietoja energia-alan infopäivästä

Horisontti 2020 työohjelma 2016/2017

 

EU:n LIFE-ohjelman vuoden 2016 rahoitushaut ovat nyt auki

Euroopan komission ympäristö- ja ilmastoalan LIFE-ohjelman rahoitushaut ovat avoinna syyskuuhun 2016 saakka. EU:n LIFE-ohjelmalla rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on hidastaa ilmastonmuutosta ja tukea ympäristön- ja luonnonsuojelun toteutumista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ohjelman yleinen tavoite on myötävaikuttaa EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön toimeenpanoon, päivittämiseen ja kehittämiseen. Käynnissä olevan rahoituskauden 2014–2020 kokonaisbudjetti on 3,4 miljardia euroa, ja nyt avoinna olevissa vuoden 2016 hauissa rahoitusta on tarjolla yli 330 miljoonaa euroa.

Haussa otetaan vastaan hakemuksia ohjelman molempiin alateemoihin: ympäristötoimiin sekä ilmastotoimiin. Rahoitusta jaetaan seuraavanlaisiin projekteihin: perinteiset, valmistelevat, integroidut ja teknisen avustuksen projektit. Rahoitushakuun voivat osallistua esimerkiksi julkiset organisaatiot, yksityiset kaupalliset sekä epäkaupalliset organisaatiot (mukaan lukien kansalaisjärjestöt). Lisäksi Suomen ympäristöministeriö voi myöntää kansallista osarahoitusta Life 2016-hankkeille. Ympäristöministeriö järjestää LIFE-infoseminaarin Helsingin Säätytalolla 9.6. Euroopan komission infopäivä LIFE-hauista kiinnostuneille järjestetään Brysselissä 17.6.

Lisätietoja

Lisätietoja komission infopäivästä