Interreg Europe -rahoitusohjelman kolmas hakukierros avautuu – infotilaisuus Helsingissä 30.3.

Interreg Europe -ohjelman kolmas hakukierros avautuu 1.3 ja on auki 30.6. asti. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamalla Interreg Europe -ohjelmalla rahoitetaan alueiden välisiä yhteistyöhankkeita ja luodaan alustoja hyvien käytäntöjen vaihtoon. Ohjelman EAKR-rahoitusosuus on 359 miljoonaa euroa vuosille 2014–2020. Kolmannella hakukierroksella on neljä painopistettä: tutkimuksen, innovaatioiden ja teknologisen kehityksen vahvistaminen, pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen, vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen sekä ympäristön suojeleminen ja resurssitehokkuuden edistäminen.

Hakuun liittyen Helsingissä järjestetään kansallinen infotilaisuus torstaina 30.3. klo 9.30–12.00 Kuntatalolla.

Lisätietoa hausta

Infotilaisuuden agenda ja ilmoittautuminen

Horisontti 2020 infopäivä Helsingissä 9.9.2015

Helsingissä järjestetään 9.9.2015 infotilaisuus Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoitusmahdollisuuksista. Horisontin kansallisten yhteyshenkilöiden ja kansallisen EU-tietokeskus EUTI:n Hanat auki Horisonttiin! -infotilaisuudessa suomalaiset asiantuntijat esittelevät Horisontti 2020 -ohjelman hakuja. Paikalla on NCP-yhteyshenkilöitä, ohjelmakomiteajäseniä ja EUTI:n edustajia. Koko päivän kestävä tilaisuus koostuu aamupäivän luennoista ja iltapäivän sessioista, joissa kehitetään rahoitusideoita, arvioidaan hakemuksia, perehdytään pk-rahoitukseen sekä paneudutaan Horisontti 2020 -projektien vaikuttavuuteen. Lisäksi hanketoimijoilla on mahdollisuus tavata potentiaalisia kumppaneita. Ilmoittautuminen on auki 31.8.2015, mutta paikkoja on tarjolla rajoitetusti.

Horisontin vuosien 2016-2017 työohjelmat ovat valmistelussa ja ne julkaistaneen syyskuussa. Vuosittaiset työohjelmat määrittävät ohjelmien sen hetkiset painopistealueet ja kriteerit rahoitushauille. Epävirallisia työohjelmien luonnoksia voi jo tiedustella kansallisilta yhteyshenkilöiltä.

Horisontti 2020 infotilaisuus

Yhteystiedot EUTI:n sivuilla