FET-infopäivä tutkimus- ja innovaatiotoimien rahoitushausta 6.7.2015

Euroopan komissio järjestää Brysselissä 6.7.2015 infopäivän rahoitushausta, josta rahoitetaan tulevien ja kehitteillä olevien teknologien tutkimuksen tutkimus- ja innovaatiotoimia (FETOPEN-2014-2015-RIA). Rahoitushaun budjetti on 38.5 miljoonaa euroa ja haku päättyy 29.9.2015. Tilaisuudessa komission virkamiehet esittelevät FET-hakujen erityispiirteet ja arviointikriteerit. Lisäksi käydään läpi Horisontti 2020 -hakujen yleiset suuntaviivat ja hakukäytännöt. Päivän aikana osallistujilla on myös tilaisuus verkostoitua, tutustua mahdollisiin hankekumppaneihin ja esitellä omia tutkimusaiheitaan. Tapahtuma edellyttää ilmoittautumista, jonka voi tehdä sen verkkosivujen kautta. Infopäivää voi seurata myös seurata suorana internetissä.

Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat -kokonaisuus (Future and Emerging Technologies, FET) tukee uraauurtavaa ja monitieteellistä tutkimusta. Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kuuluva kokonaisuus on osa huipputason tiede -pilaria, jonka avulla pyritään vahvistamaan eurooppalaista kilpailukykyä ja kasvua.

Lisätietoa

 

Euroopan investointipankkiryhmä ja komissio lisäävät tukea innovatiivisille yrityksille

Euroopan investointipankkiryhmä ja Euroopan komissio julkistavat 15.6.2015 kolme uutta riskinjakorahoitusvälinettä sekä näihin liittyviä uusia neuvontapalveluita. Uudet InnovFin-tuotteet esiteltiin Riiassa järjestetyssä innovatiivisia yrityksiä koskevassa konferenssissa (Innoweek 2015) ja niiden tavoitteena on edistää innovatiivisten yritysten kilpailukykyä Euroopassa. Esitellyt rahoitusvälineet ovat osa Horisontti 2020 -puiteohjelman teollisuuden johtoasema -pääpilarin alle kuuluvaa InnovFin-rahoitusinstrumenttia (EU Finance for Innovators). InnovFin on riskinjakorahoitusväline, joilla halutaan tukea eri toimialojen tutkimus- ja innovaatiohankkeita EU:ssa suorien lainojen ja lainatakausten keinoin.

Uudet InnovFin Energy Demo Projects ja InnovFin Infectious Diseases -tuotteet mahdollistavat lainan myöntämisen energia- ja lääketieteen alojen projekteille, joille muuten olisi hankala saada rahoitusta. Kummankin rahoitustuotteen käynnistämiseksi on kohdennettu 100 miljoonaa euroa. InnovFin Venture Capital Facility -rahoitustuote puolestaan keskittyy startup-yrityksiin kohdistuviin riskirahastoihin. Tuotteen 430 miljoonan euron budjetti kohdistetaan EU:n jäsenmaiden ja H2020-ohjelman assosiaatiomaiden yrityksiin, ja investoinnit otetaan käyttöön noin 30 erikseen valitun rahoituksen välittäjäorganisaation kautta. Lopullisena tavoitteena on auttaa luomaan startup-yrityksille kohdennettuja investointeja 1,6 miljardin euron edestä.

Instrumenttien julkistamisen lisäksi EIP ja komissio hyväksyivät muutosehdotukset InnovFin Advisory -neuvontapalveluiden laajentamiseksi myös kierto- ja biotalouden, keskeisten mahdollistavien teknologioiden ja strategisten energiateknologioiden sektoreille.

Lisätietoa

Euroopan investointipankin tiedonanto