Interreg Europe -rahoitusohjelman kolmas hakukierros avautuu – infotilaisuus Helsingissä 30.3.

Interreg Europe -ohjelman kolmas hakukierros avautuu 1.3 ja on auki 30.6. asti. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamalla Interreg Europe -ohjelmalla rahoitetaan alueiden välisiä yhteistyöhankkeita ja luodaan alustoja hyvien käytäntöjen vaihtoon. Ohjelman EAKR-rahoitusosuus on 359 miljoonaa euroa vuosille 2014–2020. Kolmannella hakukierroksella on neljä painopistettä: tutkimuksen, innovaatioiden ja teknologisen kehityksen vahvistaminen, pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen, vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen sekä ympäristön suojeleminen ja resurssitehokkuuden edistäminen.

Hakuun liittyen Helsingissä järjestetään kansallinen infotilaisuus torstaina 30.3. klo 9.30–12.00 Kuntatalolla.

Lisätietoa hausta

Infotilaisuuden agenda ja ilmoittautuminen

Interreg Europe -rahoitusohjelman kolmas hakukierros aukeaa 1.3.2017

Eurooppalaista alueyhteistyötä edistävän Interreg Europe -ohjelman seuraava rahoitushaku on auki 1.3.–30.6.2017. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamalla Interreg Europe -ohjelmalla rahoitetaan alueiden välisiä yhteistyöhankkeita ja luodaan alustoja hyvien käytäntöjen vaihtoon. Ohjelman EAKR-rahoitusosuus on 359 miljoonaa euroa vuosille 2014–2020. Tarkemmat tiedot tulevasta kolmannesta hakukierroksesta ja sen painopisteistä julkaistaan tammikuun aikana.

Lisätietoa

Interreg Europe -rahoitusohjelman kolmas hakukierros aukeaa 1.3.2017

Eurooppalaista alueyhteistyötä edistävän Interreg Europe -ohjelman seuraava rahoitushaku on auki 1.3.–30.6.2017. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamalla Interreg Europe -ohjelmalla rahoitetaan alueiden välisiä yhteistyöhankkeita ja luodaan alustoja hyvien käytäntöjen vaihtoon. Ohjelman EAKR-rahoitusosuus on 359 miljoonaa euroa vuosille 2014–2020. Tarkemmat tiedot tulevasta kolmannesta hakukierroksesta ja sen painopisteistä julkaistaan tammikuussa 2017.

Lisätietoa

Interreg Europe -rahoitusohjelman toinen hakukierros aukeaa 5.4.

Eurooppalaista alueyhteistyötä edistävän Interreg Europe -ohjelman seuraava rahoitushaku on auki 5.4.–13.5. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman ohjelman tarkoitus on edistää Euroopan alueellista kehityspolitiikkaa ja EU:n rakenne- ja investointirahasto-ohjelmien toteutusta. Interreg Europe -ohjelmalla rahoitetaan alueiden välisiä yhteistyöhankkeita ja luodaan foorumeita hyvien käytänteiden vaihtoon. Rahoitusta voivat hakea julkishallinnon organisaatiot, kuten alue- ja paikallisviranomaiset, mutta myös yksityiset voittoa tavoittelemattomat toimijat. Ohjelman budjetti vuosille 2014–2020 on 359 miljoonaa euroa. Ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tulee keskittyä yhteen seuraavista painopisteistä: tutkimus ja innovointi, pk-yritysten kilpailukyky, vähähiilinen yhteiskunta tai ympäristö ja resurssitehokkuus.

Interreg Europe -ohjelmaan liittyen Euroopassa järjestetään keväällä useita tapahtumia. Ensimmäinen partnerinhakutapahtuma järjestetään Rotterdamissa 22.–23.3., jota voi seurata myös internetistä. Myös ERRIN järjestää Brysselissä 17.3. tapahtuman, jonka tavoitteena on helpottaa konsortion kokoamista Interreg-hakuihin. Tapahtumassa on mahdollista esitellä ja saada neuvoja myös omaan projekti-ideaansa. Esiteltävät projekti-ideat pitää lähettää viimeistään 29.2.

Interreg Europe

Interreg Europe brokerage event, Brussels

Ensimmäisen haun rahoitetut projektit