Baltic Fundig -rahoitusportaali kokoaa yhteen Itämeren alueen hankerahoitusmahdollisuuksia

Uusi internetpohjainen tietokanta Baltic Funding kokoaa yhteen tietoa Itämeren alueen hankerahoitusmahdollisuuksista. Tietokanta sisältää yli 300 rahoitusinstrumenttia kaikista Itämeren alueen maista mukaan lukien myös koko EU:n laajuiset rahoitusmahdollisuudet. Rahoitusportaali sisältää lisäksi tietoa myös Norjan ja Venäjän tarjoamista rahoitusohjelmista. Tietokannasta voi hakea temaattisten aihepiirien perusteella ja hakusanoilla kiinnostavia rahoitusmahdollisuuksia aina paikallistason projekteista suuriin, rajat ylittäviin yhteistyöhankkeisiin. Tietokanta on kehitetty EU:n Interact -ohjelman ja Ruotsin instituutin yhteistyönä.

Lisätietoa

Itämeren alueen suurkonferenssi järjestettiin Tukholmassa 8-9.11.2016

Itämeren alueen toimijat kokoontuivat EU:n Itämeristrategian vuosifoorumiin jo seitsemättä kertaa. Tänä vuonna tilaisuus järjestettiin Tukholmassa 8-9.11.2016 ja siihen osallistui 1300 ihmistä. Tilaisuus koostui yhteisistä konferenssiosuuksista ja noin neljästäkymmenestä temaattisesta työpajasta. EU:n Itämeristrategian vuosifoorumin avasivat pääministerit Stefan Löfven ja Juha Sipilä. Euroopan komission puheenvuoron piti aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Crețu.

Vuosifoorumin keskusteluissa Itämeren alueen tulevaisuudesta esiin nousivat erityisesti ns. neljäs teollinen vallankumous, ilmastonmuutos, digitalisaation hyötyjen maksimointi, kaupunkien rooli kilpailukyvyn edistämisessä sekä osaavan työvoiman ja investointien houkuttelemisessa, vastaaminen ikääntymisen haasteeseen ja myös ikääntymisen taloudellinen hyödyntäminen (senior economy), bio- ja kiertotalous sekä Itämeren kestävä kilpailukyky ja turvallisuus. Myös älykkään erikoistumisen merkitys Itämeren kilpailukyvyn edistämisessä nousi puheenvuoroissa vahvasti esille.

Samanaikaisesti Tukholmassa järjestettiin 8.11. myös Baltic Development Forum, jossa käsiteltiin erityisesti digitalisaation ja demografisen muutoksen vaikutuksia Itämeren alueen valtioille sekä Venäjä-yhteystyön ajankohtaisia haasteita.

Lue raportti Itämeristrategian vuosikokouksesta

Lue raportti Baltic Development Forumista

EU:n Itämeren Blue Growth -toimeenpanostrategian suunnittelu käyntiin – sidosryhmille suunnattu verkkokysely auki 2.12. asti

Euroopan komissio on avannut kaikille Itämeren alueen sidosryhmille tarkoitetun verkkokyselyn, jonka tavoitteena on selvittää, mitkä Itämeren alueen yhteistyön ja taloudellisen toiminnan osa-alueet ovat sidosryhmien näkökulmasta tärkeimpiä. Vuonna 2014 lanseeratun EU:n Itämeren Blue Growth -agendan mukaan meret ja valtameret ovat tärkeitä Euroopan talouden moottoreita, ja niihin liittyy huomattava innovaatio- ja kasvupotentiaali. Nyt komissio on käynnistänyt Itämeren Blue Growth -agendan toimeenpanostrategian suunnittelun. Toimeenpanostrategia keskittyy erityisesti ns. kehitteillä oleviin ja korkean potentiaalin aloihin, joihin lukeutuvat muun muassa meribiotalous, meriliikenne, ympäristö- ja monitorointiteknologia sekä merialueiden turismi. Toimeenpanostrategialla komissio tavoittelee sekä rajat ylittävän alueellisen että klustereiden välisen yhteistyön syventämistä ja investointitoiminnan kasvua Itämeren alueella. Verkkokysely on avoinna 2.12.2016 asti.

Verkkokyselyn ohella komissio järjestää 2016–2017 neljä interaktiivista sidosryhmille suunnattua työpajaa kartoittamaan Itämeren-alueen toimijoiden näkemyksiä keskeisistä yhteistyömahdollisuuksista, rahoitustarpeista ja haasteista. Ensimmäinen työpajoista järjestettiin 9.11. EU:n Itämeri-strategian vuosifoorumin yhteydessä Tukholmassa. Itse toimeenpanostrategia julkaistaan kesällä 2017.

Linkki verkkokyselyyn

Lisätietoa

EU:n Itämeren Blue Growth -toimeenpanostrategian suunnittelu käyntiin – sidosryhmille tarkoitettu verkkokysely avoinna 2.12.2016 asti

Euroopan komissio on avannut kaikille Itämeren alueen sidosryhmille tarkoitetun verkkokyselyn, jonka tavoitteena on selvittää, mitkä Itämeren alueen yhteistyön ja taloudellisen toiminnan osa-alueet ovat sidosryhmien näkökulmasta tärkeimpiä. Vuonna 2014 lanseeratun EU:n Itämeren Blue Growth -agendan mukaan meret ja valtameret ovat tärkeitä Euroopan talouden moottoreita, ja niihin liittyy huomattava innovaatio- ja kasvupotentiaali. Nyt komissio on käynnistänyt Itämeren Blue Growth -agendan toimeenpanostrategian suunnittelun. Toimeenpanostrategia keskittyy erityisesti ns. kehitteillä oleviin ja korkean potentiaalin aloihin, joihin lukeutuvat muun muassa meribiotalous, meriliikenne, ympäristö- ja monitorointiteknologia sekä merialueiden turismi. Toimeenpanostrategialla komissio tavoittelee sekä rajat ylittävän alueellisen että klustereiden välisen yhteistyön syventämistä ja investointitoiminnan kasvua Itämeren alueella. Verkkokysely on avoinna 2.12.2016 asti.

Verkkokyselyn ohella komissio järjestää 2016–2017 neljä interaktiivista sidosryhmille suunnattua työpajaa kartoittamaan Itämeren-alueen toimijoiden näkemyksiä keskeisistä yhteistyömahdollisuuksista, rahoitustarpeista ja haasteista. Ensimmäinen työpajoista järjestettiin 9.11. EU:n Itämeri-strategian vuosifoorumin yhteydessä Tukholmassa. Itse toimeenpanostrategia julkaistaan kesällä 2017.

Linkki verkkokyselyyn

Lisätietoa

Interreg Baltic Sea -ohjelman Seed Money -hankevalmistelurahan ensimmäinen haku avautuu pian

Interreg Baltic Sea Region -ohjelman hankevalmistelurahan (Seed Money) ensimmäinen haku avautuu 28.9.2016 ja haku jatkuu 15.2.2017 saakka. Hankevalmisteluraha on Interreg Baltic Sea Region -ohjelman alaista rahoitusta, joka on tarkoitettu sellaisten projektien rahoitushakemusten valmisteluun, jotka ovat strategisesti tärkeitä EU:n Itämeri-strategian (EUSBSR) jollekin politiikka-alalle tai horisontaaliselle toimelle. Ollakseen oikeutettu rahoitukseen, jokaisen hankevalmistelurahaa hakevan projektihakemuksen mukana tulee esittää suosituskirje vastuulliselta politiikka-alan tai horisontaalisen toimen koordinaattorilta (PAC tai HAC). Ennen hakemuksen lähettämistä tulee siis olla yhteydessä sen politiikka-alan tai horisontaalisen toimen vastaavaan koordinaattoriin, jonka alaan oma projekti liittyy. Tällä hetkellä on käynnissä useita hankevalmistelurahaa hakemusten valmisteluun saaneita Interreg Baltic Sea Region -projekteja.

EUSBSR on EU:n jäsenvaltioiden ja komission välinen sopimus yhteistyön syventämisestä Itämeren alueella ja ensimmäinen makroalueellinen strategia Euroopassa. Sen tarkoitus on vahvistaa Itämeren alueen yhteistyötä, jotta alueen kohtaamiin haasteisiin pystytään vastaamaan ja samalla pyritään edistämään alueen entistä tasapainoisempaa kehitystä. Strategialla on kolme päätavoitetta: meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Useat instituutiot ovat myöntäneet hankevalmistelurahaa EUSBSR-projekteille vuodesta 2012 saakka.

Lisätietoja

Seminaari uusiutuvan energian ja kestävän liikenteen ratkaisuista Itämerellä 15.6.2015 Brysselissä

Euroopan komissio ja epävirallinen Itämeri-ryhmä iBSG järjestävät Baltic solutions for renewable energy and sustainable transport: Initiatives for blue and green growth -seminaarin 15.6.2015 Brysselissä. Seminaarissa käsitellään EU:n vuoden 2030 energia- ja ilmastotavoitteista johtuvia muutoksia energiajakelussa ja kysyntäketjuissa Itämeren alueella, esimerkiksi energianlähteiden valinnan ja liikenteen näkökulmasta. Seminaarissa esitellään strategioita, hyviä käytäntöjä ja konkreettisia esimerkkejä Itämeren alueella toteutuneista hankkeista sekä keskitytään suurimpien haasteiden ja älykkäiden ratkaisujen kartoittamiseen. Rekisteröityminen seminaariin on avoinna 12.6.2015 asti.

Ennen seminaaria iBSG järjestää Project Café -hanketoimijatapahtuman, jossa käydään läpi rahoitusmahdollisuuksia, hyviä käytäntöjä sekä käynnissä olevia ja tulevia yhteistyöprojekteja. Tapahtumassa on mahdollisuus verkostoitua ja tavata potentiaalisia hankekumppaneita.

Rekisteröityminen seminaariin

Seminaarin ohjelma

Itämeren alueen merialan sidosryhmäfoorumin aloituskonferenssi maaliskuussa Kielissä

Euroopan komissio järjestää “Kick-off Conference of Maritime Stakeholder Platform in the Baltic Sea Region” -konferenssin 26.-27.3.2015 Kielissä. Konferenssi liittyy komission Itämeren alueen kestävää sinistä kasvua käsittelevään toimintaohjelmaan, joka painottaa sidosryhmäpohjaista, Baltian alueen välistä yhteistyötä korostavaa lähestymistapaa innovointiin, kestävään kehitykseen, osaamiseen ja koulutukseen. Merialan sidosryhmäfoorumi on ensimmäinen osa toimintaohjelman käytännön toteutusta. Konferenssi kokoaa yhteen merialan sidosryhmien edustajia kaupan alalta, yliopistomaailmasta ja julkiselta sektorilta keskustelemaan älykkäästä erikoistumisesta, merialan teknologioista, työllisyydestä ja sinisestä kasvusta. Tilaisuudessa on puhumassa muun muassa ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaari Karmenu Vella ja Saksan parlamentaarinen valtiosihteeri Uwe Beckmeyer. Rekisteröityminen tilaisuuteen on avoinna.

Konferenssin ohjelma

Ilmoittautuminen tilaisuuteen