Euroopan komissiolta lisäpanostusta kiertotalouteen ja veden uudelleenkäyttöön

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, maatalouskomissaari Phil Hogan ja ympäristö- ja meriasioiden komissaari Karmenu Vella antoivat maailman vesipäivänä 22.3. yhteisen kannanoton innovatiivisen jäteveden uudelleenkäytön lisäämisestä kiertotalouden ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Euroopan komissio aikoo vuoden 2017 aikana muun muassa tarkistaa juomavesidirektiiviä, tehdä uuden ehdotuksen liittyen kaupunkien jätevesien uudelleenkäytön lisäämiseen maanviljelystoiminnassa sekä edistää toimia pohjavesivarantojen tilan parantamiseksi. Komissio tavoittelee toimillaan kiertotalouspolitiikan tavoitteiden valjastamista koko yhteiskuntaa hyödyttäväksi käytännön taloudelliseksi toiminnaksi.

Lisätietoa