Komissio julkaisi Horisontti 2020 pk-instrumentin vuoden 2017 vaikuttavuusraportin

Euroopan komission 11. toukokuuta julkaisema Horisontti 2020 pk-instrumentin vaikuttavuusraportti käsittelee instrumentin tuloksia kolmen viime vuoden ajalta. Hakemuksia on jätetty yli 31 000 ja lähes 2 500 pk-yritystä on saanut rahoitusta. Kaiken kaikkiaan komissio on jakanut rahoitusta 882 miljoonaa euroa 36 eri maahan. Raportti osoittaa, että pk-instrumentti on tuonut merkittävää lisäarvoa yritysten liiketoimintaan kasvaneen liikevaihdon myötä. Lisäksi se on mahdollistanut pienille yrityksille lisätyövoiman rekrytoimisen parantamalla täten EU-alueen työllisyyttä. Vaikuttavuusraportti luo myös katsauksen uusiin talouden kasvutrendeihin rahoitusta saaneiden pk-yritysten esittelyjen kautta.

Pk-instrumentin rahoitus on tarkoitettu uusien, innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen kaupallistamisen valmisteluun ja sopii täten korkean markkina- ja kasvupotentiaalin omaaville pk-yrityksille. Pk-instrumentti on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään kaupallistamissuunnitelma, josta käy ilmi konsepti ja toteutettavuus. Toinen vaihe on hankkeen toteuttaminen, joka voi olla pilotointia, demonstrointia tai yrityksen skaalautumisen edistämistä. Kolmas vaihe on valmennusta, mentorointia ja muita tukipalveluja.

Lisätietoa pk-instrumentista

Tiivistelmä pk-instrumentin vaikuttavuusraportista

Pk-instrumentin vaikuttavuusraportti

Alueiden komitealta kysely Euroopan digitaalistrategiasta

Euroopan digitaalistrategia on yksi EU:n lippulaivahankkeista, joiden avulla pyritään edistämään kasvua ja työllisyyttä. Alueiden komitea (AK) seuraa hankkeiden edistymistä konferenssien ja raporttien avulla. AK onkin avannut Euroopan alueellisille ja paikallisille toimijoille kyselyn Euroopan digitaalistrategian toimeenpanon onnistumisesta. Kyselyn tuloksia on tarkoitus käyttää apuna heinäkuussa järjestettävän konferenssin suunnittelussa, lokakuussa julkaistavassa seurantaraportissa sekä lippulaivahankkeiden puoliväliarvioinnissa, joka julkaistaan vuonna 2014. Alueiden komitea toivoo samalla myös esimerkkejä onnistuneista Eurooppa 2020 -projekteista ja niiden toimeenpanosta alueilla. Viimeinen vastauspäivä on 27.5.

Lisätietoja:

Kyselyn vastauslomake

Tiedote AK:n sivuilla