EU:n kaupunkipolitiikan sopimus hyväksyttiin Amsterdamissa

EU:n uusi kaupunkipoliittinen toimintaohjelma (Urban Agenda)  ja siihen liittyvä julistus (Pact of Amsterdam) hyväksyttiin alue- ja kaupunkipolitiikkaministerien kokouksessa 30.5.2016. EU:n Urban Agenda keskittyy erityisesti seuraaviin aihealueisiin: ilmanlaatu, kiertotalous, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, digitaalisuuteen siirtyminen, asuminen, innovaatiot ja vastuulliset julkiset hankinnat, luontoperäisten ratkaisujen kestävä käyttö sekä kaupunkiliikkuminen. EU:n kaupunkiagendan toteuttamiseksi on luotu myös uusi rahoitusohjelma, Urban Innovative Actions, josta kaupungit voivat hakea rahoitusta kaupunkialueita kehittäviin hankkeisiin.

EU:n Urban Agenda

Aluekomissaari Corina Cretu peräänkuuluttaa EU:n koheesiopolitiikan modernisointia

Aluekomissaari Corina Cretu tapasi aluetoimistojen edustajia Brysselissä 17.5.2016 keskustellakseen aluepolitiikan ajankohtaisista asioista sekä tulevan rakennerahastokauden valmistelusta. Tilaisuuden ensimmäisinä aiheina olivat pakolaiskriisi ja siihen vastaaminen eurooppalaisilla alueilla, minkä jälkeen keskusteluun nousi EU:n kaupunkipolitiikan aloite Urban Agenda, joka lanseerattiin tällä viikolla Amsterdamissa. Urban Agendaan liittyen Cretu korosti tarvetta pitää keskustelussa myös pienet ja keskisuuret kaupungit, joiden asiaa tulee ajamaan myös Slovakian EU:n neuvoston puheenjohtajuuskausi. Tämän jälkeen komissaari otti kantaa rakennerahastojen osallistumissääntöjen yksinkertaistamisen puolesta todeten, että paljon voitaisiin vielä tehdä byrokratian vähentämiseksi ja strategioiden selkeyttämiseksi.

Cretu mainitsi olevansa vaikuttunut Puolassa tapahtuneesta kehityksestä, joka on saatu aikaan pääasiassa EU:n myöntämillä rakennerahastovaroilla. Paikallishallinnolla on hänen mukaansa suuri vaikutus siihen, miten hankkeiden vaikuttavuus näkyy käytännössä. Hän lisäsi, että Puola on EU:n koheesiopolitiikan suurimpana hyötyjänä edistynyt niin paljon, että rakennerahastovarojen myöntämisen taustalla vaikuttavasta solidaarisuuden periaatteesta voitaisiin sen kohdalla keskustella uudelleen tulevalla rakennerahastokaudella. Cretu painotti tilaisuudessa, että koheesiopolitiikan perustarkoituksena kuroa umpeen kuilua köyhien ja rikkaiden alueiden välillä tukemalla ensisijaisesti köyhiä alueita.