URBACT avannut kaupungeille suunnatun kestäviä kaupunkiratkaisuja etsivän Good Practice -haun

EU:n URBACT-ohjelman tavoitteena on edistää kestävää kaupunkikehitystä ja kaupunkien välistä yhteistyötä Euroopassa sekä kehittää yhteisiä ratkaisuja kaupunkien haasteisiin. Ohjelma on osa EU:n koheesiopolitiikkaa ja se saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta, jäsenmailta sekä Norjalta ja Sveitsiltä. URBACT:in Good Practice -haku etsii kaupunkeja jakamaan erilaisia kestäviä kaupunkikehityksen ratkaisuja esimerkiksi ilmasto- ja ympäristöasioiden, työttömyyden ja ikääntyvän väestön asettamiin haasteisiin. Haussa menestyville kaupungeille myönnetään URBACT Good Practice City -status, ne saavat mahdollisuuden olla mukana URBACT Good Practices -ryhmässä sekä jakaa omia parhaita esimerkkejään kestävistä ratkaisuista kansainvälisesti URBACT-ohjelman järjestämien tapahtumien kautta. Valitut kaupungit ovat mukana myös syyskuussa 2017 järjestettävässä Good Practice Festival -tapahtumassa. Haku ohjelmaan on auki 31.3.2017 saakka.

Lisätietoa

 

Alueiden ja kaupunkien roolia kansainvälisessä kaupunkipoliittisessa päätöksenteossa halutaan vahvistaa

Helsinki EU Office osallistui Brysselissä 5.12. järjestettyyn ”Quito and beyond – the New Urban Agenda” -tilaisuuteen, jossa keskusteltiin YK:n asuin- ja kestävän kaupunkikehityksen konferenssissa Ecuadorin Quitossa lokakuussa 2016 sovitusta uudesta kaupunkikehitysohjelmasta ja sen suhteesta EU:n kaupunkiagendaan. Tilaisuuden keynote-puheen pitäneen YK:n Habitat III sihteeristön Roi Chitin mukaan YK:n kaupunkiagenda sisältää hyvin pitkälti samoja konsepteja kuin EU:n kaupunkipoliittiset linjaukset, mutta EU:hun verrattuna YK:n agendan kärsii toimeenpanon haasteista ja prosessien hitaudesta. Tilaisuuden paneelikeskustelun keskeiseksi viestiksi nousi tarve arvioida uudelleen paikallis- ja valtiotason välistä työnjakoa ja vahvistaa paikallishallinnon ja kaupunkien läsnäoloa perinteisillä valtioiden yhteistyöfoorumeilla.

Lue koko raportti

Urban Innovative Actions -rahoitusohjelman toinen haku käynnistyy pian

Erityisesti EU-alueen kaupungeille tarkoitetun Urban Innovative Actions (UIA) -rahoitusohjelman seuraava haku on avautumassa marraskuun aikana ja sulkeutuu maaliskuussa 2017. Urban Innovative Actionsin tarkoitus on auttaa kaupunkitoimijoita testaamaan uusia ratkaisuja kohtaamiinsa haasteisiin. Haun teemoina ovat kaupunkiliikenne, kiertotalous sekä maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden integrointi. Tähän ehdotuspyyntöön liittyen järjestetään hankehakemusten laatijoille viisi informaatioseminaaria: 1.12 2016 Lille, Ranska; 7.12 2016 in Porto, Portugali; 19.1.2017 Thessaloniki, Kreikka ja 26.1.2017, Budapest, Unkari. UIA hakee myös asiantuntijoita arvioimaan maaliskuussa 2016 päättyneessä haussa hyväksytyn 18 projektin edistymistä. Asiantuntijahaku on avoinna 13.12.2016 asti.

Lisätietoa

Linkki asiantuntijahakuun

Komissio julkaisi kaksi uutta verkkoportaalia sekä raportin EU:n kaupunkiagendaan liittyen

Komissio julkaisi 12.10.2016 uuden kaupungeille suunnatun verkkoportaalin EU:n kaupunkiagendaan (Urban Agenda) liittyen. Uusi ”yhden pysähdyksen portaali” tarjoaa uusinta tietoa kaupunkeihin ja kaupunkialueisiin suoraan vaikuttavasta EU:n politiikasta liittyen muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, liikkuvuuteen ja kiertotalouteen.

Portaali tarjoaa lisäksi kaupunkialueiden sidosryhmille selkeällä tavalla informaatiota liittyen rahoitusmahdollisuuksiin EU:n eri rahoitusvälineiden kautta sekä tietoa kaupunkikehitykseen liittyvistä tapahtumista. Lisäksi komissio julkaisi uuden Urban Data Platform -alustan, joka tarjoaa pääsyn Euroopan yli 800 kaupunkialueen väestöön, taloudelliseen kehitykseen ja palveluiden tarjontaan liittyvään tietoon.

Alusta mahdollistaa kaupunkiviranomaisten ja muiden sidosryhmien tiedon vertailun ja kehityksen seurannan sekä antaa mahdollisuuden verrata oman alueensa kehitystä muiden alueiden kehitykseen, EU:n kaupunkiagendan tavoitteiden mukaisesti.

Kahden uuden verkkoportaalin lisäksi komissio julkaisi yhteistyössä YK:n kestävän kaupunkikehityksen ohjelman (UN Habitat) kanssa State of European Cities Report -raportin. Raportti tukee EU:n kaupunkiagendaa arvioimalla eurooppalaisten kaupunkien suoriutumista työpaikkojen ja taitojen, köyhyyden torjumisen ja vähähiilisen talouden aloilla ja tarjoaa kaupungeille mahdollisuuden arvioida kaupunkiensa suoriutumista kaupunkikehityksessä ja kannustaa vertaisoppimiseen. EU:n kaupunkiagenda esitellään YK:n kestävän kaupunkikehityksen Habitat III -konferenssissa Quitossa, Ecuadorissa 17–20.10.2016 ja se antaa panoksensa konferenssissa hyväksyttävään uuteen globaaliin kaupunkiagendaan (New Urban Agenda).

Lisätietoa

EU:n kaupunkipolitiikan sopimus hyväksyttiin Amsterdamissa

EU:n uusi kaupunkipoliittinen toimintaohjelma (Urban Agenda)  ja siihen liittyvä julistus (Pact of Amsterdam) hyväksyttiin alue- ja kaupunkipolitiikkaministerien kokouksessa 30.5.2016. EU:n Urban Agenda keskittyy erityisesti seuraaviin aihealueisiin: ilmanlaatu, kiertotalous, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, digitaalisuuteen siirtyminen, asuminen, innovaatiot ja vastuulliset julkiset hankinnat, luontoperäisten ratkaisujen kestävä käyttö sekä kaupunkiliikkuminen. EU:n kaupunkiagendan toteuttamiseksi on luotu myös uusi rahoitusohjelma, Urban Innovative Actions, josta kaupungit voivat hakea rahoitusta kaupunkialueita kehittäviin hankkeisiin.

EU:n Urban Agenda