Central Baltic -ohjelman toinen rahoitushakukierros auki 23.10.2015 saakka

Central Baltic 2014-2020 -ohjelma tarjoaa rahoitusta rajat ylittäville yhteistyöhankkeille Keskisen Itämeren alueella. Ohjelman osallistujamaat ovat Suomi (ml. Ahvenanmaa), Viro, Latvia ja Ruotsi. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kautta hankerahoitusta on haettavissa kokonaisuudessaan 115 miljoonaa euroa. Rahoitus on tarkoitettu hankkeille, joissa vähintään kahta eri maata edustavat hankekumppanit tekevät yhteistyötä johonkin ohjelman neljään prioriteettiin liittyen.

Ohjelman toinen rahoitushakukierros on avoinna 23.10.2015 saakka. Hakijoita kannustetaan kehittämään hankkeita erityisesti Saaristo ja saaret -alaohjelmaan, prioriteettiin 3 Alueiden saavutettavuuden parantaminen, erityistavoitteeseen 1.3 Keskisen Itämeren alueen yritysten vientituotteiden lisääminen uusille markkinoille ja erityistavoitteeseen 2.2 Kestävästi suunnitellut ja hallinnoidut meri-ja rannikkoalueet. Seuraava rahoituskierros on suunniteltu avattavaksi tammikuussa 2017.