Kysy tutkijalta -tilaisuus herätti keskustelua kyberturvallisuuden kvanttiteknologiaratkaisuista

Aalto-yliopiston alustastrategioihin, lohkoketjuihin ja avoimen lähdekoodin lisensointiin erikoistunut tutkijatohtori Kimmo Karhu osallistui asiantuntijana tiistaina 24.4.2018 Helsinki EU Officen järjestämään digitalisaatiokehityksen keskustelutilaisuuteen.

Tilaisuus oli osa Helsinki EU Officen ylläpitäjän Aalto-yliopiston Kysy tutkijalta -skypekeskustelusarjaa, jonka tavoitteena on tuoda tutkimus ja sen tulokset yhä paremmin saavutettavaksi. Keskustelusarja on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa ja Aalto-yliopiston vetämää Teollisuuden digitaalinen murros -konsortiota. Sarjassa on mukana 15 eri alojen tutkijaa Aalto-yliopistosta, VTT:ltä, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja Turun yliopistosta. Kukin tutkija on varattavissa tunnin ajaksi skype-tapaamiseen keskustelemaan päivänpolttavista tai mieltä kutkuttavista teemoista.

Helsinki EU Officen tilaisuudessa keskustelu keskittyi pääasiassa alustoihin ja niiden kehittämiseen etenkin kaupunkien näkökulmasta, kvantti- ja lohkoketjuteknologioiden kehitykseen ja digitaalisen kehitykseen tulevaisuusskenaarioihin.

Karhu korosti alustojen olevan tärkeitä ja keskeisiä työkaluja tulevaisuuden kaupunkien ja palveluiden kehittämisessä. Olennaista on pitää mielessä alustojen perusajatus: ne ovat parhaimmillaan poistaessaan ylimääräistä kitkaa tai toimintaa hidastavia välikäsiä eri toimijoiden väliltä. Alustakehityksen alkuvaiheessa onkin tärkeää tunnistaa mistä kitka tulee. Alustoille on erityistä ja ominaista myös itse itseään ruokkiva kierre: sisällön kasvaessa käyttäjät lisääntyvät, mikä tuottaa edelleen lisää sisällöntuotantoa.

Tilaisuudessa sukellettiin myös melko syvälle kvanttiteknologian perusteisiin. Huojentavana tietona kuultiin, että kvanttisalauksen teknologinen kehitys pystyy oletettavasti suojaamaan meitä tulevaisuudessa erilaisilta kyberhyökkäyksiltä. Kehityksen tämänhetkisiä suurimpia haasteita ovat teknologian edellyttämät hyvin alhaiset lämpötilat sekä virhealttius. Tällä hetkellä tehokkain sovellus on Googlen kehittämä kvanttitietokone, jossa on 72 kubittia.

Lohkoketjuteknologioiden luotettavan ja demokraattisen varmennuksen takaaminen herätti mielenkiintoa osallistujissa. Karhu totesi varmennuskaappausten ja osin myös korkeaan energian kulutukseen liittyvien haasteiden olevan voitettavissa ohjaamalla varmennus sellaiseen luottamusinstrumenttiin, jota ei voida helposti kaapata, kuten toimijoiden itse tuottamaan tietoon tai olemukseen.

-Jaana Kokkonen, EU-erityisasiantuntija