Marie Sklodowska-Curie Actions – foorumissa jaettiin tietoa ja kokemuksia akateemisen tutkimuksen ja yritysmaailman yhdistämisestä

Marie Sklodowska-Curie 2016 Forum: Where Business and Research Talent Meet -tapahtuma järjestettiin 29.7. Brysselissä. Tapahtuma keskittyi Marie Sklodowska-Curie Actions -rahoituksen (MSCA) mahdollistamaan tutkijaliikkuvuuteen erityisesti akatemian sekä yritysmaailman välillä. Päivän aikana nousi esiin kysymyksiä erityisesti liittyen MSCA-rahoituksen Individual Fellowships -toimiin, jotka mahdollistavat kokeneiden, jo väitelleiden tutkijoiden, osaamisen laajentamisen jatkokoulutusmahdollisuuksien ja liikkuvuuden avulla. Isäntäorganisaationa voi toimia yliopistojen ja tutkimuslaitosten lisäksi myös yritys tai muu ei-akateemisen sektorin organisaatio. Seminaariosallistujia kiinnosti päivän teeman mukaisesti se, kuinka löytää yritys isäntäorganisaatioksi. MSCA-tutkijat korostivat yhteistyön, verkostoitumisen, konferensseihin osallistumisen ja esimerkiksi verkkoyhteisöpalvelu Linkedinin roolia itselle sopivan yrityksen löytämisessä. Tapahtumassa esiteltiin lisäksi uudistuvaa tutkijoille suunnattua EURAXESS työ- ja liikkuvuusportaalia.

MSCA tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden työskennellä kotimaansa tai oman sektorinsa ulkopuolella ja vastaanottavat organisaatiot saavat näin käyttöönsä huippuosaajan EU:n rahoituksella. MSCA mahdollistaa tutkimukseen keskittyneiden organisaatioiden (yliopistot, tutkimuskeskukset ja yritykset) vastaanottaa lahjakkaita ulkomaisia tutkijoita ja luoda strategisia kumppanuuksia johtavien instituutioiden kanssa ympäri maailmaa. MSCA-rahoitus on aina hakijaorganisaatiolle myönnettävää avustusta, ei koskaan apurahaa. MSCA-rahoitus on relevantti sekä akateemiselle että ei-akateemiselle sektorille ja se on tarkoitettu tutkijoille ja t&i-henkilöstölle eri uravaiheissa. MSCA-rahoitus tarjoaa viisi erilaista mahdollisuutta tutkijaliikkuvuuteen: nuorten tutkijoiden peruskoulutus (seuraava haku avautuu 15.9.2016 ja päättyy 10.1.2017), tutkijoiden liikkuvuusrahoitus (haku on auki ja sulkeutuu 14.9.2016), henkilöstövaihto sektoreiden tai maiden välillä, liikkuvuus- ja koulutusohjelmien yhteisrahoitus (haku on auki ja päättyy 29.9.2016) sekä laajalle yleisölle tarkoitettu European Researchers’ Night (seuraava haku aukeaa vuonna 2018).

Lisätietoja

MSCA Forum 2016 nettisivut ja webstream-tallenne